Dorpswoonvisie Nieuwland

De gemeente Vijfheerenlanden gaat een dorpswoonvisie opstellen voor Nieuwland. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

In Nieuwland is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen. Om woningbouw te kunnen realiseren is een dorpswoonvisie nodig. Een dorpswoonvisie is niet alleen nodig voor het dorp en de gemeente, maar dient ook ter onderbouwing voor het mogen bouwen van woningen, waarvoor toestemming nodig is van de Provincie Utrecht.

In Nieuwland liggen meerdere principeverzoeken: aan de Breezijde, aan de Smalzijde en de Lange Schenkel 17. Ook is er vraag om een randweg om de Zijlkade te ontlasten.

De uitvoering van deze dorpswoonvisie wordt gedaan door OD205. Zij zijn een onafhankelijk bureau met de juiste kennis en kunde en hebben veel ervaring in het opstellen van vergelijkbare visies samen met inwoners.

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht 'Dorpswoonvisie voor Lexmond afgerond'

Participatiemomenten

Verslagen

Planning

Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Eind juni/begin juli Startbijeenkomst met klankbordgroep, intern
Juni/augustus Inwerken en voorbereiden participatie
  • Participatie voorbereiden met dorps-kernteam
Eind augustus Eerste ontwerpcafé
September/oktober Het dorp in
  • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
  • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
November Verwerken van alle inbreng in een visie
  • In afstemming/samen met inwoners
  • In afstemming met klankbordgroep
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
December Stukken gereed maken voor besluitvorming.
Begin 2024 Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)

Het beoogde resultaat is een gedragen dorpswoonvisie, van, voor en door inwoners.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: dorpswoonvisies@vijfheerenlanden.nl.