Dorpswoonvisie Schoonrewoerd

De gemeente Vijfheerenlanden stelt een dorpswoonvisie op voor Schoonrewoerd. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

In Schoonrewoerd is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen. Om woningbouw te kunnen realiseren is een dorpswoonvisie nodig. Een dorpswoonvisie is niet alleen nodig voor het dorp en de gemeente. De dorpswoonvisie dient ook ter onderbouwing voor het mogen bouwen van woningen, waarvoor toestemming nodig is van de Provincie Utrecht.

In Schoonrewoerd liggen meerdere initiatieven. Men wil graag een wooncomplex voor senioren realiseren. Ook zijn er al vergevorderde plannen om het bestaande dorpshuis te vervangen voor een kleiner dorpshuis met appartementen. En er liggen verzoeken om woningen te bouwen aan de rand van het dorp.

De uitvoering van deze dorpswoonvisie wordt gedaan door RUIMTEVOLK. Zij zijn een onafhankelijk bureau met de juiste kennis en kunde en hebben veel ervaring in het opstellen van vergelijkbare visies samen met inwoners.

De dorpswoonvisie Schoonrewoerd is door RUIMTEVOLK opgesteld en is door het college van B&W naar de gemeenteraad gestuurd om daar besproken te worden. De dorpswoonvisie Schoonrewoerd is op 16 mei 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd en toegelicht. Op deze avond hebben twee inwoners, betrokkenen en leden van de dorpsraad ingesproken over deze dorpswoonvisie.

Participatiemomenten

  • 16-05-2024: VHL-plein (partycentrum Schoonrewoerd)
  • 18-01-2024: Inloopavond
  • 30-11-2023: Dorpsteam
  • 14-11-2023: Bijeenkomst
  • 28-10-2023: Oogstfeest

Verslagen

Planning

Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Eind juni/begin juli Startbijeenkomst met klankbordgroep, intern
Juni/augustus Inwerken en voorbereiden participatie
  • Participatie voorbereiden met dorps-kernteam
Eind augustus Eerste ontwerpcafé
September/oktober Het dorp in
  • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
  • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
November Verwerken van alle inbreng in een visie
  • In afstemming/samen met inwoners
  • In afstemming met klankbordgroep
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
December Stukken gereed maken voor besluitvorming.
Begin 2024 Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)

Het beoogde resultaat is een gedragen dorpswoonvisie, van, voor en door inwoners.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: dorpswoonvisies@vijfheerenlanden.nl.