Everdingen: Graaf Huibertlaan/Florisstraat

Aan de zuidkant van Everdingen, op een perceel in de hoek van de Graaf Huibertlaan en de Graaf Florisstraat, is een projectontwikkelaar een woningbouwplan voor ongeveer 20 woningen aan het maken.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

Het idee is om op een deel van het weiland tussen de Graaf Huibertlaan en dorpshuis ’t Knooppunt een variatie aan woningen te bouwen. Door de ontwikkelaar wordt momenteel gewerkt aan een planopzet dat voldoende basis biedt voor verdere uitwerking. April 2024 heeft de ontwikkelaar omwonenden en belanghebbenden uitleg gegeven over de ideeën voor de locatie en daarbij deze planopzet laten zien.

Stedenbouwkundig plan met 4 twee-onder-een-kap-woningen, 10 rijwoningen en een appartementengebouw met 10 appartementen

3d-impressie van de huizen in het gebied

Status project, planning en inschrijving

De planvorming voor de locatie aan de Graaf Huibertlaan/Graaf Florisstraat is nog in een vroeg stadium. Er wordt nu gewerkt aan een ontwerp voor een woningbouwplan op deze locatie waar alle betrokken partijen van vinden dat het een goede basis is voor een haalbare ontwikkeling. Zodra dat er is kan een plan verder uitgewerkt gaan worden en kan er meer gezegd worden over een globale planning.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Laatste update: juni 2024