Everdingen: Graaf Huibertlaan/Florisstraat

Aan de zuidkant van Everdingen, op een perceel in de hoek van de Graaf Huibertlaan en de Graaf Florisstraat, is een projectontwikkelaar een woningbouwplan voor ongeveer 20 woningen aan het maken. Hoe dat plan eruit komt te zien is nog niet bekend.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

Het idee is om op een deel van het weiland tussen de Graaf Huibertlaan en dorpshuis ’t Knooppunt een variatie aan woningen te bouwen. Door de ontwikkelaar wordt momenteel gewerkt aan een planopzet dat voldoende basis biedt voor verdere uitwerking. Zodra daar meer duidelijkheid over is zal dat hier toegevoegd worden.

Status project, planning en inschrijving

De planvorming voor de locatie aan de Graaf Huibertlaan/Graaf Florisstraat is nog in een beginstadium. Er wordt nu gewerkt aan een schetsontwerp voor een woningbouwplan op deze locatie waar alle betrokken partijen van vinden dat het een goede basis is voor een haalbare ontwikkeling. Zodra dat er is kan een plan verder uitgewerkt gaan worden en kan er meer gezegd worden over een globale planning.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.