Gebiedsvisie Vianen

De gemeente Vijfheerenlanden werkt aan een Gebiedsvisie voor Vianen. In de Gebiedsvisie maken we keuzes voor de toekomst van de stad.

We beantwoorden in de visie verschillende vragen, zoals: Hoe houden we Vianen leefbaar? Waar is ruimte voor nieuwe woningen? Hoe zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid goed blijft? Is er behoefte aan meer voorzieningen, en welke dan?

Aanpak

We maken de Gebiedsvisie in twee stappen:

  • De eerste stap is het maken van een Nota van Uitgangspunten. In deze Nota schrijven we wensen en eisen op waaraan de Gebiedsvisie moet voldoen.
  • De tweede stap is het maken van de Gebiedsvisie zelf. Bij iedere stap zullen we bewoners en ondernemers in Vianen betrekken.

Meedenken en meedoen

Op 24 januari 2024 staan wij op verschillende plekken in Vianen om straatgesprekken te voeren. Er is ook een digitale vragenlijst. Iedereen mag deze invullen. De input gebruiken wij om de Nota van Uitgangspunten uit te werken.

Ook na januari volgen er verschillende momenten waarop u mee kunt denken. Hierover volgt later meer informatie.

Tijdlijn

  • 24 januari 2024: Straatgesprekken
  • Tot en met 28 januari 2024: Digitale vragenlijst