Hei- en Boeicop: Achter de Van Zuilenstraat

Op 10 juni 2021 heeft onze raad een krediet beschikbaar gesteld om te onderzoeken of woningbouwontwikkeling van het gebied achter de Van Zuilenstraat mogelijk is. Het gaat om het huidige volkstuinencomplex en de aangrenzende percelen, die in eigendom van de gemeente zijn. Het onderzoek toont aan dat op dit moment op die locatie slechts een beperkte ontwikkeling van maximaal 13 woningen het meest haalbaar is.

Het plan is om ter plaatse van het huidige volkstuinencomplex achter de Van Zuilenstraat een beperkt aantal woningen te ontwikkelen, maximaal 13 woningen. Het gebied wordt ontsloten vanaf beide zijden van de Van Zuilenstraat en betreft een weg voor eenrichtingsverkeer. Bij de ontwikkeling zal de mogelijkheid worden opengehouden om het plangebied naar het westen te kunnen uitbreiden.

De locatie stelt hoge eisen aan de landschappelijke inpassing. Er komt een zorgvuldige overgang tussen het stedelijk gebied en het omliggende buitengebied met zoveel mogelijk een golvende bebouwingsrand, bebouwing haaks op het lint en uitzichtpunten aan het open landschap. Ten behoeve van de watercompensatie en het vergroten van de biodiversiteit zullen de aanwezige sloten verbreed worden.
Er zal een gedifferentieerd woningbouwprogramma gerealiseerd worden, waarvan 50% de betaalbaar. Maat, schaal en beeld van de nieuwe woningen is passend binnen de dorpse en landelijke omgeving en er worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt.

Het huidige volkstuinencomplex en de bestaande garages zullen verdwijnen. Er blijft wel ruimte voor enkele volkstuinen in een nieuwe opzet. Dit wordt met de herinrichting mede vormgegeven.

Kaart waarop het gebied rood is gekleurd

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Lees voor meer informatie het Stedenbouwkundigplan achter de Van Zuilenstraat in Hei- en Boeicop (PDF, 4.2 MB).

Planning en bijeenkomsten

Lees hieronder alles over de planning en bijeenkomsten over dit bouwplan.