Leerbroek: Kerkweg

De voorbereidingen voor de werkzaamheden met betrekking tot de verkeersveiligheid in Leerbroek zijn inmiddels in volle gang. Samen met ingenieursbureau Megaborn en de input van bewoners van Leerbroek heeft de gemeente al een aantal stappen gezet.

Vooraf aan dit soort projecten heeft de gemeente altijd overleg met de nutsbedrijven. Stedin en Oasen hebben aangegeven nu een kans te zien om onder het motte ‘Leerbroek klaar voor de toekomst’ gezamenlijk diverse vervangingswerkzaamheden uit te voeren.

Inloopavonden

Inloopavond 29 januari 2024

Met de informatie en reacties die tijdens de eerste inloopavond zijn verzameld, is het ontwerp herzien en is er een definitief ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is tijdens de 2e inloopavond op 29 januari 2024 gepresenteerd.
Naast de gemeente en Megaborn waren deze avond ook netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen aanwezig. Nutsbedrijven Stedin en Oasen hebben bij de gemeente aangegeven werkzaamheden te willen gaan uitvoeren aan het gas- en elektriciteitsnet en de waterleiding in Leerbroek.

Inloopavond 26 juni 2023

Op maandag 26 juni zijn de eerste plannen gepresenteerd. Inwoners konden het voorlopig ontwerp van de nieuwe situatie zien. Daarnaast kon men een reactie geven op het ontwerp, vragen stellen, wensen uitspreken en aandachtspunten voor de verdere uitwerking geven. Met circa 100 bezoekers was er aan interesse geen gebrek.

We brengen een voetgangeroversteekplaats (of zeggen we gewoon zebra) aan en een drempelmarkering.
Nieuwe verkeerssituatie Kerkweg/ Hoogstraat

Verkeersaanpassingen

Met de verzamelde informatie en reacties van de 2e inloopavond worden de plannen verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden:

Kerkweg omvormen naar een 30 km/h weg
Aansluiting kruising Recht van Ter Leede op nieuwbouw
Aansluiting Kerkweg – Hoogstraat op nieuwbouw
Aanpassen Kruising Kerkweg – Dorpsweg
Aanpassen aansluiting uitritten nabij kerk op Dorpsweg
Aanbrengen verkeersmaatregelen op Dorpsweg en Recht van ter Leede

We brengen een voetgangeroversteekplaats aan, ook zal het kruispunt worden voorzien van een markering in de vorm van een cirkel in het midden van het kruispunt.
Nieuwe verkeerssituatie Kerkweg/ Dorpsweg/ Recht van Ter Leede

Leerbroek klaar voor de toekomst

Hieronder de werkzaamheden die gaan plaatsvinden aan het gas- en elektriciteitsnet en waterleidingen:

  • Vervangen oude gasleidingen
  • Vervangen oude waterleidingen
  • Verzwaren elektriciteitskabels
  • Bijplaatsen transformatoren

De werkzaamheden starten met het werk aan de gas- en waterleidingen. Aansluitend worden de elektriciteitskabels verzwaard en worden extra transformatoren geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats tot en met de meterkast. Stedin komt bij alle woningen langs om de werkzaamheden te bespreken en uit te voeren.

Impact werkzaamheden

Tijdens de voorbereidingen gaat de gemeente samen met de nutsbedrijven bepalen wat de juiste volgorde is om de overlast voor u als bewoner te beperken. De werkzaamheden zullen echter een flinke impact hebben op het dorp qua overlast en bereikbaarheid.

Vragen of meer informatie?

Bekijk eerst de Veel gestelde vragen over Leerbroek: Kerkweg.
Heeft u vragen over de verkeersaanpassingen? Neem dan contact op met de projectleider van dit project, Edwin Versluis van de gemeente Vijfheerenlanden. Dat kan telefonisch via 088 - 599 7482 of per mail via e.versluis@vijfheerenlanden.nl.
Voor vragen over de werkzaamheden van de nutsbedrijven kunt u contact opnemen met Lieske IJntema via lieske.ijntema@stedin.net.

Nieuwsbrief

De gemeente verstuurt informatie over het project ook in een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor zelf aanmelden.

Alle velden met een * zijn verplicht