Lexmond - Killesteijnstraat II

Het plangebied is gelegen tussen de Kortenhoevendijk en Killesteijnstraat. De gemeente is van plan om deze locatie in overleg met woningcorporatie Fien en een marktpartij te ontwikkelen. Er komen vrije sector woningen en sociale woningen als afronding van de bestaande woonbuurt.

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de ruimtelijke/stedenbouwkundige inpassing van de nieuwbouwplannen en de manier waarop het watersysteem ingericht moet worden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl​.

Update: april 2022