Meerkerk: Droomweide (De Weide II)

Het woningbouwproject Droomweide (De Weide II) ligt ten zuiden van Weide I in Meerkerk. Wilma Wonen en Reinbouw, samen ontwikkelcombinatie VOF de Droomweide (De Weide II), woningcorporatie Fien Wonen en gemeente Vijfheerenlanden werken hard aan de ontwikkeling van de toekomstige nieuwbouw van de Droomweide (De Weide II), een prachtige wijk met totaal 150 koop- en huurwoningen.

Passend bij het dorpse, groene en waterrijke karakter heeft de ontwikkelcombinatie het project een nieuwe naam gegeven. Maak kennis met Droomweide, waar de toekomstig bewoners hun woondroom waar kunnen maken. De huidige projectwebsite www.nieuwbouw-meerkerk.nl (Deze link gaat naar een externe website) krijgt een nieuwe uitstraling, die past bij het karakter van de nieuwe wijk. tussen de Bazeldijk en Burggraaf, dichtbij de afslag Meerkerk op de A27.

Vanaf 2025 worden 150 woningen gebouwd, waarvan 45 sociale huurwoningen.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

De Droomweide (Weide II) wordt een nieuw leefgebied in Meerkerk, verbonden met de Ooievaar in Weide I en een aansluiting op de Bazeldijk. Het dorpse karakter van de omgeving wordt gerespecteerd en meegenomen in de ontwikkeling van de Droomweide (Weide II).

Koopwoningen

De koopwoningen in Droomweide bestaan uit 38 rijwoningen, 46 twee-onder-een-kapwoningen en 16 vrijstaande woningen. Het ontwerp van de koopwoningen is definitief en wordt binnenkort op de nieuwe website bekend gemaakt. Er komen ook 5 riante bouwkavels te koop waarop kopers, binnen de kaders van een ‘kavelpaspoort’, hun eigen woning kunnen realiseren. De architectuur van de woningen is gevarieerd en versterkt het dorpse karakter van de wijk. De komende periode staat in het teken van
de voorbereiding van de verkoop. De verkoop van de eerste woningen start naar verwachting voor de zomervakantie van 2024. Heb je interesse in een koopwoning op Droomweide, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op www.nieuwbouw-meerkerk.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Sociale huurwoningen

Woningcorporatie Fien Wonen biedt in Droomweide een plek voor een brede doelgroep in
verschillende woningtypen. Er komen 45 sociale huurwoningen. De nadruk ligt op woningen voor de wat kleinere huishoudens, maar er komen ook woningen aan een hof voor senioren. Voor de huurwoningen geldt een inkomenstoets conform het landelijk gestelde beleid. Mocht je onder de inkomensgrenzen vallen, dan kun je op op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) zien of
je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Het is van belang dat je staat ingeschreven bij Woongaard (Deze link gaat naar een externe website). Dit is het platform waarop sociale huurwoningen worden aangeboden in onze regio. Jouw inschrijfduur is over het algemeen leidend. Kijk voor meer informatie over de sociale huurwoningen in Droomweide op de pagina ‘Projecten bekijken’ op www.fienwonen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Ook voor de sociale huurwoningen is veel interesse. Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning dan is het belangrijk dat u ingeschreven staat als woningzoekende binnen Woongaard (Deze link gaat naar een externe website), zie hiervoor de website van Woongaard.

Fien Wonen gaat de woningen via dit kanaal adverteren. Op het moment dat u ingeschreven staat kunt u reageren. Er wordt vooraf geen registratie van belangstellenden gedaan. Inschrijven kan alleen na publicatie van woningen op de website van Woongaard (Deze link gaat naar een externe website).

Werkzaamheden op locatie en bouwverkeer

Werkzaamheden op locatie

Ter voorbereiding op het bouwrijp maken en de bouw heeft de gemeente de afgelopen periode een aantal waterbouwkundige aanpassingen rondom Droomweide uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn nodig vanwege de aanpassing van het waterpeil in het gebied. We leggen enkele stuwen aan en zorgen voor ophoging van een aangrenzend perceel. Deze werkzaamheden worden medio 2024 afgerond.
In opdracht van de ontwikkelcombinatie zijn er ook sonderingen gemaakt. Deze sonderingen geven inzicht in de draagkracht van de ondergrond, zodat de fundering van de woningen daarop kan worden afgestemd. Momenteel vinden de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het
terrein plaats. Het bouwrijp maken start na de zomer van 2024, met het opschonen van de locatie, de
ruwbouw van de bruggen en duikerconstructies en de aanleg van riolering, kabels en leidingen in de ondergrond.

Bouwverkeer

We richten het bouwverkeer en verkeer van omwonenden zo in dat het van elkaar gescheiden wordt. De route van het bouwverkeer en de aan- en afvoerroutes van bouwmateriaal loopt straks via de Bazeldijk naar de bouwlocatie. Het bewonersverkeer loopt, tot de realisatie van de laatste woningen, via De Weide I.

Planning en fasering

Droomweide wordt in meerdere fasen verkocht en gebouwd. De 1e fase grenst aan De Weide I, ter hoogte van de straat Ooievaar. De laatste fase grenst aan de ontsluiting naar de Bazeldijk. De verkoop van de eerste woningen start naar verwachting voor de zomervakantie van 2024. Aansluitend beginnen we met het bouwrijp maken van het gebied, zodat begin 2025 de bouw van de eerste woningen kan starten.

Communicatie en op de hoogte blijven

Communicatie over nieuwbouw via digitale nieuwsbrieven

Nu de verkoop van de eerste woningen van Droomweide nadert, zet de ontwikkelcombinatie de communicatie via digitale nieuwsbrieven voort. Deze communicatie richt zich vooral op de belangstellenden van de nieuwbouw. Wil je de ontwikkelingen van Droomweide blijven volgen? Schrijf je dan via www.nieuwbouw-meerkerk.nl (Deze link gaat naar een externe website) in voor de nieuwsbrieven. In de nieuwsbrieven komen de bijzonderheden en het karakter van de wijk aan bod en vertellen wij over de verschillende woningtypen die straks in de nieuwe wijk komen inclusief de (verkoop)planning.

Communicatie over werkzaamheden op locatie

De civiele aannemer en aannemer Reinbouw houden je op de hoogte van de civiele en de bouwwerkzaamheden.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl of kijk op de contactpagina van Woongaard.

Update: mei 2024