Meerkerk: Zouwenbos

In ‘Het Bos’ in Meerkerk is ruimte voor een bescheiden uitbreiding van het dorp. Hier worden 11 koopwoningen gebouwd. Een vrijstaande woning en 10 twee-onder-een-kapwoningen. De doelgroep voor de twee-onder-een-kapwoningen zijn senioren.

Het Bos Bovenaanzicht impressietekening 1 vrijstaande woning en 10 twee onder een kap woningen

Lees hieronder meer over het woningbouwproject.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

Het plan bestaat uit 10 twee-onder-een-kap (senioren)woningen en één vrijstaande woning. Hiermee sluit het woningbouwprogramma aan op de wens van de gemeente om meer seniorenwoningen te realiseren in Meerkerk.

De 10 grondgebonden seniorenwoningen hebben één bouwlaag met een kleine eerste verdieping/zolder. Ze worden ongeveer 100 m2 groot en op de begane grond kan een volledig woonprogramma gemaakt worden. De vrijstaande woning krijgt twee bouwlagen met een kap en een oppervlakte van ongeveer 170 m2.

Om de nieuwe woningen te kunnen bereiken wordt de bestaande straat Het Bos verlengd. Uit meerdere verkeersonderzoeken is gebleken dat de verlenging van Het Bos de meest geschikte en veilige manier is om dit deel van Meerkerk te ontsluiten. Het Bos blijft een doodlopende straat voor autoverkeer. Wel wordt er voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) een verbinding met de Zouwendijk gemaakt. Zo ontstaat er voor deze meer kwetsbare groep verkeersdeelnemers een betere en veiligere verbinding tussen Zouwendijk en het (winkel)centrum van Meerkerk. En in noodgevallen kan dit pad tussen de Zouwendijk en Het Bos ook door hulpdiensten gebruikt worden.

Status project, planning en inschrijven en kosten

Het bestemmingsplan voor dit plan is in november 2020 vastgesteld. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan was beroep aangetekend. Eind december 2021 heeft de Raad van State dat beroep afgewezen. De ontwikkelaar heeft daarna de plannen voor de woningen verder uitgewerkt. De plannen voor de openbare buitenruimte zijn nog in bewerking.

De verkoop van de woningen is door de ontwikkelaar gestart. Informatie over de woningen en de mogelijkheid om in te schrijven is te vinden op de website Zouwenbos Landelijk Wonen (Deze link gaat naar een externe website).

Inmiddels is er gestart met de eerste voorbereidingen voor de bouw van de woningen door het gebied voor te belasten met zand en grond. Deze voorbelasting zal een aantal maanden moeten blijven liggen. Daarna kan gestart worden met de bouw van de woningen.

Impressies

Op dit moment zijn er nog geen impressies beschikbaar.

Projectontwikkelaar

Deze woningbouwontwikkeling is een project van Thuis in Bouwen (Deze link gaat naar een externe website) uit Meerkerk.

Bezwaar maken

De termijn om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan is afgelopen. Lees op de website van Overheid.nl het Vastgestelde bestemmingsplan 'Het Bos, Meerkerk' (Deze link gaat naar een externe website).

Tegen een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen kan bezwaar worden gemaakt nadat die vergunning verleend is. Of er een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan is of wanneer een vergunning verleend is kunt u zelf in de gaten houden. Zowel de aanvraag van een vergunning als de verlening ervan wordt gepubliceerd op de website van Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Meer informatie over het maken van bezwaar tegen de gemeente is te vinden op onze pagina Bezwaar tegen de gemeente.

Publicaties

Lees op de website van Overheid.nl het Vastgestelde bestemmingsplan 'Het Bos, Meerkerk' (Deze link gaat naar een externe website).

U kunt hier ook meer over vinden op de website van het Omgevingsloket bij regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: juni 2024