Vianen: De Hagen

Wij werken aan en mooi, duurzaam en veilig De Hagen, een van de kernen in Vianen.

De Prenter, de voetbalkooi, het sporttoestel en de winkels aan het Grote Geusplein vormen het hart van de wijk. Een wijk waar we op verschillende manieren aan de slag zijn. In nauwe samenwerking met de bewoners werken we aan activiteiten om bewoners met elkaar kennis te laten maken en zo plezierig met elkaar in de wijk te wonen.

De activiteiten en doelen zijn terug te vinden in Wijkplan De Hagen. De komende jaren wordt gewerkt aan het vervangen van de riolering in de wijk. Zie hiervoor het rioleringsplan.

Contact

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt in De Hagen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief die eens per maand uitkomt.

Alle velden met een * zijn verplicht

Rioleringsplan

De wijk wordt mooier en duurzamer! De komende jaren vervangen we de riolering in deze wijk. Met de aanleg van nieuwe riolering wordt het regenwater afgekoppeld. Zo wordt het riool minder belast en kunnen we het regenwater gebruiken in tuinen en parken.

Daarnaast komen er waterdoorlatende parkeerplaatsen, wadi’s om overtollig water op te vangen en leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Een wadi is een verlaagd stuk gras (zoals een greppel) waar regenwater vanaf het fietspad en het trottoir naartoe kan stromen. Vanuit daar kan het water de bodem in zakken. Zo komt er minder water in het riool, waardoor de kans van water op straat afneemt. De wadi voorkomt hiermee niet alleen wateroverlast maar helpt ook tegen droogte!

Nieuwsgierig naar wat het aanleggen van natuurvriendelijke oevers inhoudt? Kijk dan op de pagina Natuurvriendelijke oevers Leerdam.

Met het vervangen van het riool verbeteren we de wegen en vervangen we waar nodig kabels en leidingen. Maar ook kansen in het vernieuwen van speelplaatsen willen we niet voorbij laten gaan.

Informatie rioolplan

We houden hier u graag op de hoogte over de voortgang en de vervolgstappen in dit project. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectleider, Edwin Versluis. Of volg de werkzaamheden Reconstructie Vogelbuurt de Hagen Vianen via het bouwblog (Deze link gaat naar een externe website).

Wat is afkoppelen?

Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen of afgevoerd kan worden naar oppervlakte water (sloot). Het 'weglopen' van water in de grond is goed voor de grondwaterstand. Bovendien wordt het rioolstelsel er minder door (over)belast. Minder overbelasting is belangrijk omdat er door klimaatverandering meer hemelwater naar beneden komt en overbelasting op de loer ligt.

Het scheiden van regenwater en het rioolstelsel wordt ook wel afkoppelen genoemd.

In dit project koppelen we de gehele openbare ruimte af van het riool. Indien u schoon hemelwater wil afkoppelen van uw perceel dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Dan zorgen wij dat er een aparte aansluiting bij de erfgrens van uw perceel wordt aangeboden. Nog beter is het om uw hemelwater te laten weglopen in de grond via een ondergrondse opvang

Hoe lang gaat het duren?

De totale werkzaamheden voor de gehele wijk duren 2-3 jaar. Echter de werkzaamheden die voor uw deur plaats vinden duren enkele weken. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt u daar specifiek over geïnformeerd door de aannemer. Zoals het er nu uitziet gaan we in 2024 starten in de Herenbuurt.

Overlast

Het kan zijn dat u overlast ervaart voor uw deur of bij het parkeren. Parkeerplaatsen worden tijdelijk gecompenseerd. Uw woning zal tijdens de werkzaamheden te voet bereikbaar zijn. Op het moment dat de aannemer recht voor uw deur bezig is zal dit tijdelijk door midden van loopschotten zijn. Als u slecht ter been bent dan wordt en met de aannemer tijdens de uitvoering naar een oplossing op maat gekeken. Met hulpdiensten wordt rekening gehouden. Ook Waardlanden, de huisvuilophaaldienst wordt tijdens de werkzaamheden geïnformeerd van de fasering en locatie waar u huisvuil kunt aanbieden. De aanwezige ondergrondse containers worden in overleg met Waardlanden geleegd.

De aanleg van riolering en een nieuwe leiding voor het hemelwater duurt veel langer dan de werkzaamheden voor een waterleiding (Oasen) of glasvezel. Om deze reden worden de werkzaamheden apart van elkaar uitgevoerd. Hiermee voorkomen we dat de straat bij u langer dan nodig open blijft.

Glasvezel

Zodra bekend is welke instantie glasvezel gaat aanleggen in Vianen gaan we contact zoeken om afstemming te hebben over deze aanleg. Doel is dat deze werkzaamheden vooruitlopend worden uitgevoerd.

Drinkwaterleiding

Oasen gaat in de wijk de metalen drinkwaterleiding vervangen door kunststof leidingen. Bij oudere huizen kan het voorkomen dat de elektrische installatie is geaard via de metalen waterleiding. Wanneer Oasen de metalen leiding vervangt voor een kunststof waterleiding, kan het zo zijn dat de veiligheidsaarding is doorbroken en er een nieuwe aarding van uw woning aangebracht moet worden. De kosten voor de aanpassing zijn voor rekening van de woningeigenaar. In de meeste gevallen gaat het om elektrische installaties van voor 1975. De aardleiding zorgt ervoor dat de elektriciteit via de aarde wegvloeit, bijvoorbeeld in het geval van een defect elektrisch apparaat.

Aansluiting riool

De aannemer gaat het riool vervangen en zorgt er voor dat de afvoer van uw woning weer netjes aangesloten wordt op het riool. Hij zoekt de huisaansluiting op bij de erfgrens en sluit deze aan. Mogelijk moet de aannemer hier wat bestrating op uw terrein voor opbreken en weer opnieuw aanbrengen.

Wat vragen we van u?

We hebben geconstateerd dat er op diverse plaatsen groen over de openbare ruimte hangt. Aan iedereen wordt verzocht dit te controleren en in het najaar zover terug te snoeien dat we tijdens de uitvoering onze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Belangrijk is dat we tijdens de werkzaamheden de bestaande erfgrenzen weer terug brengen indien daar afwijkingen in zit. Zie ook onderdeel overhangend groen. Wij verzoeken u de erfgrenzen goed te controleren en indien nodig weer terug te brengen in de oude staat.

Wijkplan

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Allette van der Wouden via a.van.der.wouden@vijfheerenlanden.nl.

Verschillende partijen werken samen in De Hagen. Welzijnsorganisaties, sportcoaches, de wijkwinkel enz. Samen met de bewoners zijn organisaties, vrijwilligers, scholen en medewerkers van de gemeente betrokken bij het Wijkplan. Dit is een plan voor de wijk waarin bewoners elkaar leren kennen, meedoen en opgroeien met kansen in een veilige, aantrekkelijke en schone wijk.

Naast een wijkambassadeur heeft De Hagen een opbouwwerker: Yoni Sahertian. Hij helpt inwoners bij de organisatie van activiteiten zoals burendag of opruimdagen. Heeft u een idee om samen met bewoners iets te doen in De Hagen? Neem dan gerust contact met hem op!

Nieuwsbrieven archief

2024

2023