Vianen: Hazelaarplein

Aan de rand van de historische binnenstad van Vianen ligt het Hazelaarplein. Vroeger stonden hier een basisschool en het Cultureel Centrum De Stadshof. Door de gemeente en LekstedeWonen wordt hier nu gewerkt aan de bouw van 126 appartementen. Hiervan zijn er 106 sociale huurappartementen

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl of kijk op de projectpagina Hazelaarplein op de website van LekstedeWonen (Deze link gaat naar een externe website).

Publicaties

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor het Hazelaarplein zijn door de gemeenteraad vastgesteld in 2019.

In het bestemmingsplan staan de regels waar de ontwikkelaar rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling van het gebied en bouw van de woningen. Het bestemmingsplan is vastgesteld in september 2022.

Meer over het bestemmingsplan is te vinden op de website van het Omgevingsloket bij regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Update: Mei 2024