Vianen: Langs de Beukenlaan

Een projectontwikkelaar heeft een groot deel van het gebied ten noorden en ten zuiden van de Beukenlaan aangekocht met de bedoeling om er woningen te bouwen.

De gemeente staat in principe positief tegenover het idee voor woningbouw in dat gebied. Daarom heeft de gemeente met de ontwikkelaar afspraken gemaakt om de komende tijd met elkaar de haalbaarheid van een bouwproject op deze locatie te onderzoeken.

Hoe het bouwproject er uit zou moeten zien is nog niet bekend. Ook het aantal en wat voor soort woningen er kunnen gaan komen moet ook nog bedacht worden. Wij zijn nu eerst aan het bepalen welke wensen we voor een dergelijke ontwikkeling hebben, aan welke voorwaarden het moet voldoen en wat overige kaders zijn. Op basis daarvan kan de ontwikkelaar dan een voorlopig ontwerp voor een stedenbouwkundig plan maken.

Ook is er een (regionale) wens om het naastgelegen busstation Vianen bij de A2 te verbeteren. Dit busstation kan de functie van een mobiliteits ‘HUB’ krijgen. Een HUB is een locatie waar meerdere vervoersvormen (mobiliteiten) samenkomen. De gemeente werkt aan een visie voor zo’n HUB in Vianen.

Kaart waarop het gebied met een rode lijn is omlijnd

Luchtfoto waarop het gebied met een rode lijn is omlijnd

Locatie, soort bouw en impact omgeving

Het gebied waarvoor nu in eerste instantie de haalbaarheid van een woningbouwplan wordt onderzocht ligt grofweg tussen de Don Velascodreef, het Jufferslaantje, de Singellaan en de Oude Zederik. Ook de ijsbaan ligt in dit gebied.

Hoe een nieuwe inrichting van het gebied eruit komt te zien is nog niet bekend. De plannen daarvoor moeten nog gemaakt worden. Bij het maken van die plannen wordt ook gekeken naar de impact van en op de omgeving. Want een ontwikkeling in dit gebied zal iets gaan betekenen voor de huidige gebruikers, omwonenden en aanliggende bedrijven. En ontwikkelingen rondom het gebied, zoals het idee om het busstation om te vormen tot een HUB en de dijkverzwaring van de Ringdijk, zullen ook invloed hebben op de mogelijkheden voor woningbouw.

Status project, planning en inschrijving

De planvorming voor het gebied langs de Beukenlaan is nog in een heel vroeg stadium. Samen met de ontwikkelaar wordt nu eerst de haalbaarheid van een bouwproject op deze locatie onderzocht. Dat doen we door eerst met elkaar te bepalen welke wensen we voor een dergelijke ontwikkeling hebben, aan welke voorwaarden het moet voldoen en wat overige kaders zijn. Op basis daarvan kan een voorlopig ontwerp voor een stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Zo’n proces van kaderstelling en ontwerpen heeft tijd nodig. Daar nemen we dit jaar de tijd voor. Opstellen van een verdere planning voor dit project volgt op het haalbaarheidsonderzoek.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.