Vianen: Langs de Beukenlaan

Een projectontwikkelaar heeft een groot deel van het gebied ten noorden en ten zuiden van de Beukenlaan aangekocht. Ze willen daar graag woningen gaan bouwen. Het gebied waar het om gaat ligt grofweg tussen de Don Velascodreef, het Jufferslaantje, de Singellaan en de Oude Zederik. Ook de ijsbaan ligt in dit gebied.

Luchtfoto waarop het gebied rood is ingekleurd

Status project, planning en inschrijving

De planvorming voor het woningbouwinitiatief in het gebied langs de Beukenlaan is in een beginstadium. Tijdens een informatiebijeenkomst op 26 februari 2024 hebben de ontwikkelaar en de gemeente uitleg gegeven over dit initiatief.

Op de website van Vorm kunt u de presentatie en het verslag van 26 februari 2024 (Deze link gaat naar een externe website) downloaden.

De gemeenteraad heeft op 25 april 2024 besloten dat het belangrijk is dat de inwoners van Vianen mee kunnen denken over de invulling van dit gebied en dat planvorming ervoor daarom moet wachten totdat de gebiedsvisie Vianen door de raad vastgesteld is. In de gebiedsvisie worden keuzes voor de toekomst van de stad gemaakt. De gebiedsvisie wordt naar verwachting in september 2024 vastgesteld
Meer informatie over de gebiedsvisie vindt u op de pagina Gebiedsvisie Vianen.

Meer informatie

Op de website van de ontwikkelaar: Vorm (Deze link gaat naar een externe website), is informatie over het initiatief te vinden en is het mogelijk om vragen te stellen. U kunt ook uw opmerkingen door gegeven via het tabblad 'Interesse'. Vragen en opmerkingen die via deze website binnen komen, worden ook gedeeld met de gemeente. De ontwikkelaar en de gemeente beantwoorden de vragen samen.

Voor overige vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u ook contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.Vragen en/of opmerkingen die wij via dit emailadres ontvangen zullen wij zo nodig delen met de ontwikkelaar.

UPDATE: Mei 2024