Vianen: Speelplaats renovatie Blankenborch

In 2022 heeft een grootschalig enquête plaatsgevonden in Vijfheerenlanden over de wensen voor de herinrichting van speelplaatsen. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt en in combinatie met het nieuw vastgestelde beheer- en uitvoeringsplan spelen 2021-2024 zijn er voor verschillende speelplaatsen in de wijken Zederik-Zuid, Blankenborch en Hogeland ontwerpen gemaakt. Naast nieuwe speeltoestellen en speelaanleidingen is er in de ontwerpen ook rekening gehouden met vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van inheemse plantsoorten, hergebruik van materialen, hittestress en waterberging. Al deze punten dragen bij aan een beter (speel)klimaat.

In hoofdlijnen houdt het nieuwe speelplan in dat binnen een wijk verschillende type speelplaatsen aanwezig zijn:

  • Centrale speelplaats: De centrale speelplaatsen zijn de locaties waar kinderen naartoe komen om langere tijd te kunnen spelen en waar voldoende uitdaging is om ook langer te verblijven.
  • Steunplaats: De steunplaatsen zijn de kleinere speelplaatsen waar enkele speeltoestellen staan. Deze zijn voornamelijk gesitueerd in gebieden die verder van de centrale speelplaatsen af liggen.
  • Informele speelplaats: De informele speelplaatsen zijn de locaties waar de speeltoestellen verwijderd worden en er speelaanleidingen komen in de vorm van natuurlijke elementen, zoals keien, boomstammen, hoogteverschillen of wilgentenenhutten.

Naast de aanpassingen in de speeltoestellen zal ook de groenvoorziening op de speelplaatsen aangepast en versterkt worden.

In de kaart (Deze link gaat naar een externe website) zijn alle speelplaatsen terug te vinden. Bij het aanklikken van een speelplaats zal worden aangeduid of er iets gaat veranderen. Als er iets veranderd, kan er doorgeklikt worden naar een ontwerptekening van de nieuwe speelplaats.

Prof. C. Winklerstraat

De speelplaats aan de Prof. C. Winklerstraat wordt een steunplek. Het grote combinatietoestel en veerwip worden verwijderd, omdat deze niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. De bestaande schommel, draaicarrousel, balansbalk, wipwap en het duikelrek blijven bestaan. Daarnaast wordt de speelplaats aangekleed met extra heesters die bijdragen aan het fantasiespel van kinderen. Denk hierbij aan het spelen van verstoppertje.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

’t Wed

De speelplaats aan ’t Wed wordt een centrale sport- en speelplaats. Omdat de locatie voldoet aan dit uitgangspunt blijven de twee sportvelden voor basketbal en voetbal behouden. Er worden geen speeltoestellen toegevoegd. Wel wordt op deze locatie het gras hersteld zodat er weer volop gespeeld kan worden.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Gildenborch - Merenborch

Op de speelplaats aan de Gildenborch-Merenborch worden de speeltoestellen verwijderd. Deze locatie wordt een informele speelplek waarbij er speelaanleidingen komen in de vorm van speelkeien. Er wordt een nieuwe glijbaan geplaatst met een valdempende ondergrond. Kinderen kunnen hier naar boven klauteren en vervolgens naar beneden glijden. Via een parcours kunnen kinderen over gekleurde pleinplakkers en herplaatste speelkeien stappen en klauteren. Ook wordt er een kleine boom aangeplant met daar omheen planten.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Gildenborch – Leyenborch

Op de speelplaats aan de Gildenborch-Leyenborch worden de speeltoestellen verwijderd. Twee van de verwijderde toestellen worden teruggeplaatst. Het gaat hierbij om de veerelementen en de balansbalk. Deze locatie wordt een informele speelplek waarbij er speelaanleidingen komen in de vorm van hoogteverschillen, struingroen en een speelheuvel met kleine glijbaan. De vele hoogteverschillen zorgen ervoor dat er een uitdagend fietsparcours ontstaat waar met de crossfiets geracet kan worden. Door de speeltuin op deze manier in te richten kan het regenwater beter weglopen.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Gildenborch

De speelplaats aan de Gildenborch wordt een centrale speelplaats. Hier komen meerdere nieuwe toestellen en twee bestaande toestellen blijven . De speelplaats komt langs het bestaande halfverharde voetpad. Aan de zuidzijde staan de sporttoestellen en een teqballtafel. De Teqball tafel ziet eruit als een tafeltennistafel maar dan met een schuin aflopend tafelblad. Speciaal ontwikkeld voor Teqball, een voetbalvorm waarbij spelers ‘tafeltennissen’ met een voetbal en daarbij hun hele lijf mogen gebruiken behalve de handen. Aan de noordzijde van de speelplaats staan klim- en combinatietoestellen. Het gras wordt deels ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en er worden diverse heesters geplant die gaan zorgen voor extra schaduw en verstopplekken bij spellen.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Batenborch 19

De speelplaats aan de Batenborch ter hoogte van. nummer 19 wordt een steunplek. De meeste speeltoestellen worden verwijderd en de tegels worden vervangen voor gras. Het hoogteverschil wordt opgevangen door de bestaande trap. De wipwap en het duikelrek blijven bestaan en er komt wordt een wipelement bij van een andere speeltuin. Daarnaast wordt de speelplaats aangekleed met extra heesters. Door deze variatie aan speeltoestellen en groen hebben kinderen een ruime mogelijkheid om te spelen. Een fijn en overzichtelijk plekje waar ouders een oogje in het zeil kunnen houden vanaf de zitbank.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Batenborch 41

De speelplaats aan de Batenborch ter hoogte van nummer 41 wordt een steunplek. De meeste speeltoestellen worden verwijderd en tegels worden vervangen voor gras. Het hoogteverschil wordt opgevangen door de bestaande trap. Het duikelrek blijft bestaan. Op deze plaats komen twee nieuwe speeltoestellen waaronder een nestschommel en een draaicaroussel. De nestschommel komt naast het voetpad waardoor deze voor iedereen goed bereikbaar is. Daarnaast wordt de speelplaats aangekleed met extra heesters die bijdragen aan het fantasiespel van kinderen, ze kunnen er verstoppertje, tikkertje of de ‘vloer is lava’ spelen. Het middendeel van de speelplek is bewust vrij gehouden zodat er ruimte is voor vrij spelen.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Wilhelminastraat

Op de speelplaats aan de Wilhelminastraat verdwijnen de meeste speeltoestellen. Deze locatie wordt een informele speelplek waar de bestaande hinkelbaan blijft staan. Centraal op het pleintje komen plantvakken. Om de fantasie van de kinderen te prikkelen wordt er een parcours gemaakt met een laadpunt/tankstation voor de eigen meegebrachte fietsjes en/of skelters. Op deze wijze kunnen kinderen zich uren vermaken op deze avontuurlijke speelplaats.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Mauritsstraat

Aan de Mauritsstraat komt een nieuwe speelplek. Het grasveld biedt ruimte voor een aantal uitdagende toestellen. Er komt een duikelrek vanuit een andere speelplaats en een klimnet en balansparcours worden toegevoegd. Kinderen kunnen hierdoor heerlijk klimmen en klauteren. De verschillende onderdelen zorgen voor veel speelplezier.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Arianehof

De speelplaats aan de Arianehof wordt een steunplek. Door de beperkte ruimte en de al bestaande toestellen voldoet deze plek aan de speelwaarde. Er komen geen aanpassingen in deze speelplaats.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

M.E. Hartmanstraat

De speelplaats aan de M.E. Hartmanstraat wordt een steunplek. Op deze locatie worden diverse toestellen verwijdert. Er blijven ook toestellen zoals, de stalen iglo en het combinatietoestel. Om bij het toestel te kunnen wordt een voetpad aangelegd met daarop kleurrijke pleinplakkers. Rondom de stalen iglo worden lage heesters geplaatst. Dit geeft kinderen de mogelijkheid tot het bouwen van hun eigen natuurlijke ‘schuilplaats’. Bij de zitbank aan het voetpad wordt een dubbele schommel geplaatst. Deze schommel is te bereiken vanaf het voetpad en ouders kunnen goed overzicht houden vanaf de zitbank. De dubbele schommel zorgt ervoor dat kinderen samen kunnen schommelen en ook elkaar kunnen uitdagen.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.

Cambierstraat

De speelplaats aan de Cambierstraat wordt een steunplek. Veel toestellen en vrijwel alle tegels wordt verwijderd. Hierdoor ontstaat er een groot grasveld dat meer ruimte biedt voor natuurlijk en avontuurlijk spelen. Het duikelrek, hinkelpad en de balansbalk blijven. Daarnaast worden er drie veerelementen geplaatst die vanuit andere speelplaatsen komen. De randen van deze speelplaats worden ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en het hekwerk aan de straatzijde blijft behouden.

​Op de afbeelding is een plattegrond te zien van de nieuwe speelplek. Een beschrijving van hoe de speelplek eruit komt te zien is te lezen in de tekst boven deze afbeelding.