Radicalisering

Dit meld- en adviespunt is voor signalen vanuit inwoners, organisaties en lokale partners van de gemeente Vijfheerenlanden en gericht op (preventie van) radicalisering en extremisme.

Radicalisering is een veranderingsproces waarbij gedachten en gedrag van een persoon of groep extremer worden. Tijdens dit veranderingsproces keren mensen zich meestal steeds meer af van hun omgeving en zijn zij steeds meer bereid om grenzen te overschrijden om een bepaald doel te halen. Bijvoorbeeld door extreme ideeën te verkondigen of zich intimiderend te gedragen.

Vijfheerenlanden aanpak

De gemeente Vijfheerenlanden werkt nauw samen met onder andere de politie en verschillende maatschappelijke organisaties om de gemeente veilig en leefbaar te houden. Als het gaat om radicalisering en extremisme ligt de nadruk vooral op het voorkomen van maatschappelijke spanningen en het vroeg te signaleren van radicalisering en extremisme zodat maatwerk geleverd kan worden. Het meld- en adviespunt helpt de betrokken partijen om een situatie te beoordelen en een aanpak te bepalen. Politie en justitie zijn verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aanpak van radicalisering.

Meldingen en vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld. Het meld- en adviespunt is te bereiken via 088 599 7000 of meldpuntradicalisering@vijfheerenlanden.nl.