Reclamebelasting

U betaalt belasting als u reclame in of aan uw bedrijf heeft hangen. De reclame is dan goed te zien vanaf de openbare weg. Het kan gaan om bijvoorbeeld een bord, een lichtbak, een spandoek of vlaggetjes. Er kan een bedrijfsnaam of merknaam op staan of een opsomming van wat u verkoopt. Reclamebelasting is een gemeentelijke belasting.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • Iedereen kan de reclame duidelijk zien vanaf de weg.
  • De reclame kan op eigen grond of boven gemeentegrond hangen.

Kosten

De reclamebelasting bedraagt voor openbare aankondigingen per vestiging per jaar. Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

Leerdam

  • In wijk ‘Centrum’ in Leerdam: € 325,20
  • Het bedrag onder onderdeel a van dit artikel wordt vermeerderd met 0,1456% van de voor het belastingjaar vastgestelde waarde als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken.

Vianen

  • In wijk ‘Centrum’ in Vianen: € 477,90
  • Het bedrag onder onderdeel a van dit artikel wordt vermeerderd met 0,1456% van de voor het belastingjaar vastgestelde waarde als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken.
  • het maximumbedrag van onderdeel b bedraagt € 1.000,00

Aanpak

U krijgt een brief van ons. Dit is de belastingaanslag. Hierop staat hoe u de belasting kunt betalen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Bezwaar belastingen (Deze link gaat naar een externe website)