Rekenkamer

De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en bestuur.

Met deze onderzoeken ondersteunt de Rekenkamer raadsleden in hun kaderstellende en controlerende taak. De Rekenkamer vindt zijn juridische grondslag in de Gemeentewet. In het kader van de dualisering is daarin opgenomen dat gemeenten een rekenkamer of rekenkamerfunctie moeten instellen. De Rekenkamer staat voor onafhankelijkheid en professionaliteit met oog voor de behoeften van de Raad. In dit kader heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld en een Rekenkamer ingesteld.

Verordening

Verordening op de Rekenkamer Vijfheerenlanden 2020 (Deze link gaat naar een externe website)

Samenstelling

De rekenkamer van Vijfheerenlanden bestaat uit vier externe leden, waaronder de voorzitter. De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de algemene gang van zaken rond de rekenkamer en bewaakt de voortgang van de onderzoeksprojecten. De rekenkamer bestaat uit de volgende personen:

Rob Paulussen (extern lid, voorzitter)

Rob is bestuurskundige en politicoloog en actief als zelfstandig adviseur / onderzoeker. Naast zijn lidmaatschap van de Rekenkamer Vijfheerenlanden is hij voorzitter / lid binnen een tweetal andere Rekenkamercommissies en heeft hij enkele nevenfuncties op het gebied van onafhankelijke klachtenbehandeling en hoger onderwijs.

Collin Hoogeveen

Collin is socioloog en eigenaar van een onderzoeksadviesbureau: Bureau Alpha. Verder is hij adviseur of begeleider en werkt nog één dag in de week als reservist-majoor bij de marechaussee. Daarnaast heeft hij nevenfuncties in een rekenkamercommissie en is politiek-bestuurlijk actief.

Lies van Aelst

Lies van Aelst (1988) is historicus, zij werkt als senior programmamanager en onderzoeker bij de Wethoudersvereniging. Daarnaast is Lies lid van provinciale staten van Zuid-Holland, sinds 2007 en zat zij in de gemeenteraad van Gorinchem. Naast de rekenkamer van Vijfheerenlanden is Lies lid van de rekenkamercommissie van De Bilt.

Nevenfuncties
Nevenfuncties leden Rekenkamer
Naam Nevenactiviteit Periode
Rob Paulussen Zelfstandig onderzoeker en bestuurskundig adviseur 2004 - heden
Voorzitter van de Rekenkamers IJsselstein, Lopik en Montfoort 2018, 2023 - heden
Lid van de Rekenkamer Krimpenerwaard 2017 - heden
Directeur van de Rekenkamer Ouder-Amstel 2023 - heden
Lid van het ontwikkelteam en docent, NVVR 2021 - heden
Lies van Aelst Directeur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (hoofdfunctie) 2022 -heden
Statenlid provincie Zuid-Holland (fractievoorzitter, SP) 2007 -heden
Lid rekenkamer De Bilt 2021 - heden
Coördinator consumentenraad en lid ledenraad PLUS 2017 - heden
Redactielid Oud-Gorcum Varia, Historische vereniging Oud-Gorcum 2014 - heden
Bestuurslid/Organisatiesecretaris SP Gorinchem 2005 - heden
Collin Hoogeveen Eigenaar Bureau Alpha 2011 - heden
Reservist bij Defensie: senior analist Afdeling Intelligence, Landelijk Tactisch Commando Koninklijke Marechaussee 2018 - heden
Lid rekenkamercommissie Sint Michielsgestel 2019 - heden
Part-time onderzoeker VanMontfoort 2019 - heden

Jaarverslagen Rekenkamer

In haar jaarverslag beschrijft de Rekenkamer:

  • Welke onderzoeken klaar zijn
  • Welke onderzoeken nog lopen
  • Welke andere activiteiten de Rekenkamer heeft uitgevoerd

Lees hier de jaarverslagen en -plannen van de Rekenkamer (Deze link gaat naar een externe website).

Contact

Rekenkamer Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA Leerdam

088 - 599 7362
griffie@vijfheerenlanden.nl