Rekenkamer

De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en bestuur.

Met deze onderzoeken ondersteunt de Rekenkamer raadsleden in hun kaderstellende en controlerende taak. De Rekenkamer vindt zijn juridische grondslag in de Gemeentewet. In het kader van de dualisering is daarin opgenomen dat gemeenten een rekenkamer of rekenkamerfunctie moeten instellen. De Rekenkamer staat voor onafhankelijkheid en professionaliteit met oog voor de behoeften van de Raad. In dit kader heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld en een Rekenkamer ingesteld.

Verordening

Verordening op de Rekenkamer Vijfheerenlanden 2020 (Deze link gaat naar een externe website)

Samenstelling

De rekenkamer van Vijfheerenlanden bestaat uit vier externe leden, waaronder de voorzitter. De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de algemene gang van zaken rond de rekenkamer en bewaakt de voortgang van de onderzoeksprojecten. De rekenkamer bestaat uit de volgende personen:

Rob Paulussen (extern lid, voorzitter)

Rob is bestuurskundige en politicoloog en actief als zelfstandig adviseur / onderzoeker. Naast zijn lidmaatschap van de Rekenkamer Vijfheerenlanden is hij voorzitter / lid binnen een tweetal andere Rekenkamercommissies en heeft hij enkele nevenfuncties op het gebied van onafhankelijke klachtenbehandeling en hoger onderwijs.

Collin Hoogeveen

Collin is socioloog en eigenaar van een onderzoeksadviesbureau: Bureau Alpha. Verder is hij adviseur of begeleider en werkt nog één dag in de week als reservist-majoor bij de marechaussee. Daarnaast heeft hij nevenfuncties in een rekenkamercommissie en is politiek-bestuurlijk actief.

Lies van Aelst

Lies van Aelst (1988) is historicus, zij werkt als senior programmamanager en onderzoeker bij de Wethoudersvereniging. Daarnaast is Lies Senator, tussen 2007 en 2024 zat zij in Provinciale Staten van Zuid-Holland en zat zij een jaar in de gemeenteraad van Gorinchem. Naast de rekenkamer van Vijfheerenlanden is Lies lid van de rekenkamers van De Bilt en het waterschap Brabantse Delta.

De vier leden van de Rekenkamer in 2024
Eveline ten Caat (secretaris), Collin Hoogeveen (lid), Lies van Aelst (lid), en Rob Paulussen (voorzitter)

Nevenfuncties

Rob Paulussen

werkt als zelfstandig bestuurskundig onderzoeker, docent en adviseur en is actief als voorzitter en lid van enkele lokale rekenkamers.

 • Voorzitter van de rekenkamers IJsselstein, Montfoort en Lopik (personele unie)
 • Directeur van de rekenkamer Ouder-Amstel
 • Lid van de rekenkamer Krimpenerwaard
 • Lid van het ontwikkelteam van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR) en docent voor de introductiecursus rekenkamerwerk
 • Eigenaar bureau Paulussen Advies & Onderzoek (PA&O) (hoofdfunctie)

Lies van Aelst

 • Directeur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) vanaf 15 september 2022
 • Lid rekenkamer Waterschap Brabantse Delta vanaf 21 februari 2024
 • Lid Rekenkamer Vijfheerenlanden vanaf februari 2022
 • Consumentenlid en consumentenraadslid Plus vanaf januari 2022
 • Lid Rekenkamer De Bilt vanaf oktober 2021
 • Organisatiesecretaris SP Gorinchem

Collin Hoogeveen

 • Eigenaar Bureau Alpha
 • Reservist bij Defensie: senior analist Afdeling Intelligence, Landelijk Tactisch Commando Koninklijke Marechaussee
 • Lid rekenkamercommissie Sint Michielsgestel
 • Part-time onderzoeker VanMontfoort

Jaarverslagen Rekenkamer

In haar jaarverslag beschrijft de Rekenkamer:

 • Welke onderzoeken klaar zijn
 • Welke onderzoeken nog lopen
 • Welke andere activiteiten de Rekenkamer heeft uitgevoerd

Lees hier de jaarverslagen en -plannen van de Rekenkamer (Deze link gaat naar een externe website).

Contact

Rekenkamer Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA Leerdam

088 - 599 7362
griffie@vijfheerenlanden.nl