Rioolheffing

De rioolheffing is een belasting waarvan de opbrengst door de gemeente gebruikt wordt voor het rioolbeheer. De opbrengst van de rioolheffing is kostendekkend en geen bron van inkomsten.

Rioolbeheer bestaat uit:

  • inspecties houden
  • riolering reinigen
  • kolken zuigen
  • bestaande rioleringen vervangen
  • noodzakelijke verbeteringsmaatregelen
  • inzamelen en verwerken van hemel- en grondwater

Meer informatie kunt u lezen in de Verordening of de heffing en de invordering van rioolheffing 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

De rioolheffing wordt berekend op basis van uw watergebruik van 2023. De gegevens van uw waterverbruik ontvangen wij van Oasen.

De gemeenteraad heeft de volgende tarieven vastgesteld:

Tarieven rioolheffing
Waterverbruik m3 Kosten 2024
Tot 300 m3 € 194,00
301-600 m3 € 388,00
601-900 m3 € 582,00

De kosten voor elke 300 m3 waterverbruik zijn € 194,-.

Voorbeelden:

  • Stel u verbruikt 180 m3 water, dan betaalt u € 194.
  • Stel u verbruikt 350 m3 water, dan betaalt u € 388.

Waarom moet ik rioolheffing betalen? Mijn pand of perceel is niet aangesloten op de riolering.

U moet ook rioolheffing betalen als uw pand of perceel indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Van een indirecte rioolaansluiting is bijvoorbeeld sprake wanneer regenwater via uw dakgoot en/of regenpijp terechtkomt in de straatgoot en vervolgens in het riool.

U betaalt ook als uw pand geen aansluiting heeft, maar wel direct of indirect op gemeentewater loost. Van lozing is ook sprake als uw septictank een overstort heeft op gemeentewater.

Onder de zorgplicht van de gemeente vallen alle voorzieningen die de gemeente treft om te zorgen voor een goede afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Loost u minder water op de gemeentelijke riolering of op gemeentewater dan u inneemt?

U komt dan mogelijk in aanmerking voor aftrek. Bijvoorbeeld als water een grondstof is van het product dat u maakt.
Aftrekposten moet u onderbouwen met documenten, bijvoorbeeld een accountantsverklaring of documenten van Oasen. U kunt het formulier 'Verzoek tot mindering rioolheffing' per mail opvragen via belastingen@vijfheerenlanden.nl.