Rioolverstopping

Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben

Denk bijvoorbeeld aan foutieve aanleg van de riolering. Of door wortelgroei in de aansluiting of in het ontstoppingsstuk. Ook breuk of scheuren in de leiding veroorzaken problemen. Of door het verkeerd gebruik waarbij vaste stoffen worden geloosd, zoals vetten, maandverband, reinigingsdoekjes of bladeren via de hemelwaterafvoer.

Kijk op de website Niet in het riool (Deze link gaat naar een externe website) wat wel en niet in het riool mag.

Heeft u een probleem met de riolering, dan volgt u de volgende stappen:

 • Vraag na bij uw buren of zij ook problemen hebben. Zo ja, dan kan het probleem zich in de gemeentelijke riolering bevinden. Belt u dan met 088 - 599 7000. (dit kan 24/7)
 • Wanneer u de enige bent met problemen, controleer dan of uw volledige aansluiting verstopt zit, alle afvoeren hebben dan problemen
 • Is dat het geval dan ontgraaft u uw ontstoppingsstuk of erfscheidingsput. Een ontstoppingsstuk of erfscheidingsput is een hulpstuk in de leiding met een deksel. Meestal bevindt deze zich net binnen de erfgrens van uw perceel op ongeveer één meter diepte. Dit erfafscheidingsputje maakt deel uit van het particulier deel van de aansluiting. Het kan zijn dat er geen ontstoppingsstuk aanwezig is. In dat geval graaft u de leiding vrij bij de perceelgrens en boort deze aan. De eigenaar van het perceel moet aantonen waar de verstopping zit!

Is de erfscheidingsput opgegraven en geopend dan zijn er twee mogelijkheden:

 • De erfscheidingsput is leeg, de verstopping bevindt zich op uw terrein. U dient deze verstopping zelf te verhelpen.
 • De erfscheidingsput staat vol, de verstopping bevindt zich op gemeentelijk terrein. U belt met 088 - 599 7000. De gemeente gaat deze verstopping verhelpen. Indien u kosten heeft gemaakt om uw leiding op te graven, kunt u de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen. U kunt alleen een vergoeding krijgen wanneer het probleem aantoonbaar in het gemeentelijke deel van de riolering zit. Dit moet door onze medewerkers zijn vastgesteld.

Hoe vind ik het erfscheidingsputje

 • Het putje zit meestal tegen de erfgrens van uw perceel (de grens tussen uw grond en die van de gemeente) en ligt meestal op uw eigen terrein.
 • Het putje zit onder de grond vaak 0,5 tot 1 meter diep.
 • De ligging van het erfscheidingsputje kan op bouwtekeningen van uw woning staan aangegeven.
 • Als u niet weet waar uw erfscheidingsputje ligt, kan de gemeente u misschien helpen. Wij hebben van veel panden tekeningen waarop de meeste rioolaansluitleidingen staan. Om deze informatie op te vragen kunt u een e-mail sturen naar riolering@vijfheerenlanden.nl.

Kosten van ontstoppen

Wanneer het erfscheidingsputje wordt opgegraven en geopend, is duidelijk waar de verstopping zich bevindt. Hiermee wordt duidelijk voor wie de kosten van de ontstopping zijn: voor de gemeente of voor de bewoner/eigenaar. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden.

Is de bewoner of eigenaar door verkeerd gebruik zelf de veroorzaker van de verstopping, dan verhaalt de gemeente de gemaakte kosten op de bewoner of eigenaar. Dit geldt óók als de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit.

Aansprakelijkheid

Vindt u dat u schade heeft opgelopen wat veroorzaakt is door gemeentelijk doen of laten? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Meer informatie en hoe u een aansprakelijkstelling kunt indienen vindt u op onze pagina Aansprakelijk stellen van gemeenten.

Problemen met de mechanische riolering

In de buitengebieden is vaak sprake van mechanische riolering, ook wel drukriolering genoemd. Uw huishoudelijk afvalwater stroomt via een leiding naar een put waarin een pomp opgesteld staat. Het afvalwater wordt via een persleiding uiteindelijk naar de waterzuivering gepompt. Het systeem is ontworpen op het pompen van huishoudelijk afvalwater. Het is daarom niet toegestaan om hemelwater via dit systeem af te voeren. Zijn er regenpijpen of straatkolken op uw terrein aangesloten op de drukriolering dan dient u deze af te koppelen. Dit geldt ook voor panden die zijn aangesloten op vacuümriolering.

Soms is de schakelkast uitgerust met een rode storingslamp. Ziet u deze branden, belt u dan met 088 - 599 7000. Het is gevaarlijk en niet toegestaan zelf aan de gemalen te werken!

Rioolstank

Heeft u rioolstank in uw woning? Controleer of in alle afvoerputjes en sifons het waterslot nog aanwezig is. Bij lange afwezigheid kunt u wat slaolie in de sifons gooien. Dit voorkomt dat het water verdampt. Ook komt het regelmatig voor dat manchetten in kruipruimten niet goed afsluiten waardoor er lucht uit het riool kan ontsnappen. Rioolstank wordt meestal veroorzaakt door een inpandig probleem.

Let op! Oplichters actief

We krijgen klachten binnen over de werkwijze van loodgieters. Meestal over onduidelijke tarieven, slecht uitgevoerd werk en (soms) hoge facturen. Vaak gaat het om ontstoppingswerkzaamheden. Wij raden u aan om het volgende te doen:

 • Vraag éérst in uw omgeving of iemand een loodgieter bij u in de buurt kent, met wie hij of zij goede ervaringen heeft.
 • Bedrijven die bovenaan staan in Google zijn vaak géén loodgieters, maar tussenpersonen. Wilt u rechtstreeks zakendoen met een loodgieter in de buurt, scroll dan in de zoekresultaten naar beneden tot u een website vindt met een voor u bekend straatadres.
 • Laat u niet voor de gek houden door een regionaal telefoonnummer; tussenpersonen zijn slim genoeg om zo’n telefoonnummer te vermelden.
 • Vindt u online een loodgieter, kijk dan welke ‘reviews’ het bedrijf op internet krijgt.
 • Belt u met een bedrijf, vraag dan in het eerste telefoongesprek direct naar de kosten. Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke prijsindicatie.