Snippergroen

Gemeente Vijfheerenlanden heeft een inventarisatie gemaakt van de in gebruik genomen reststroken (ook wel: snippergroen). Om een goed beeld te krijgen van de in gebruik genomen reststroken, zijn luchtfoto’s en gegevens uit het Kadaster gebruikt.

Uit de inventarisatie blijkt dat een grote hoeveelheid reststroken van de gemeente (zonder toestemming) gebruikt wordt. Het kan zijn dat deze reststrook bijvoorbeeld bij uw tuin is getrokken.

Voor het gebruik van sommige reststroken zijn in het verleden wel afspraken gemaakt met inwoners. Voor de overige in gebruik genomen reststroken moeten er nog afspraken worden gemaakt. Hiervoor komt de gemeente graag met u in contact. U ontvangt van ons een brief met meer informatie over de vervolgstappen.

Project snippergroen

De gemeente is omstreeks juni 2023 gestart met het project. Door diverse interne omstandigheden heeft het project vertraging opgelopen. Het project wordt eind januari 2024 herstart. Daarom is er een nieuwe planning gemaakt.

We starten met het aanschrijven van de inwoners in Leerdam. Daarna krijgen de inwoners van onderstaande woonplaatsen in de aangegeven periode een brief. De bedoeling is dat er circa 20 adressen per week een brief ontvangen.

De planning is een prognose van het verloop. We sturen alleen brieven naar de adressen met de functies (publiekrechtelijke bestemming) groen of tuin. Daarna worden de percelen met de functie verkeer en overige functies in behandeling genomen. Bent u benieuwd welke functie er op het door u in gebruik genomen perceel rust en welke regels daarbij komen kijken, dan kunt u het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) raadplegen.

Planning

Hieronder de planning van het versturen van de brieven. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze planning. Als de planning wijzigt dan passen wij dit tijdig aan op deze webpagina.

 • Leerdam: april 2024 tot en met juli 2024
 • Schoonrewoerd: augustus 2024 tot en met september 2024
 • Nieuwland: augustus 2024 tot en met september 2024
 • Kedichem: augustus 2024 tot en met september 2024
 • Leerbroek: oktober 2024 tot en met november 2024
 • Hei- en Boeicop: oktober 2024 tot en met november 2024
 • Tienhoven aan de Lek: december 2024 tot en met januari 2025
 • Ameide: december 2024 tot en met januari 2025
 • Meerkerk: januari 2025 tot en met maart 2025
 • Lexmond: april 2025 tot en met mei 2025
 • Vianen: juni 2025 tot en met augustus 2025
 • Hagestein: september 2025 tot en met oktober 2025
 • Everdingen: november 2025 tot en met december 2025
 • Zijderveld: november 2025 tot en met december 2025

Mogelijkheden

Sinds 1 januari 2024 is de omgevingswet ingetreden. De publiekrechtelijke bestemming zoals we ze vanuit het bestemmingsplan kende wordt vervangen door een omgevingsplan met functies en regels. De functie en regels van een perceel schrijft voor hoe het perceel gebruikt mag worden. In sommige gevallen is het huidige gebruik van het perceel niet volgens de huidige functie en regels. Een perceel gebruiken in strijd met de functie is niet toegestaan. De gemeente ziet erop toe om deze situaties te legaliseren. Daarom wordt dit meegenomen in het project.

Kopen

In sommige gevallen is het mogelijk om de reststrook die u in gebruik heeft van de gemeente te kopen. Of verkoop mogelijk is wordt intern beoordeeld nadat u heeft aangegeven de reststrook te willen kopen. Als verkoop niet mogelijk is wil de gemeente de reststrook terug in beheer. U dient de reststrook zelf te ontruimen.

Gebruik

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een gebruiksovereenkomst af te sluiten. In de beleidsnotitie Snippergroen staat wanneer dit mogelijk is. Bij gebruik blijft de reststrook eigendom van de gemeente. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de wijze van gebruik en onderhoud. Zodra de gemeente de reststrook nodig heeft voor maatschappelijke- algemene doeleinden moet u de reststrook terug in beheer geven.

Deze mogelijkheden worden allemaal nader toegelicht in de beleidsnotitie snippergroen en de brief die u van ons ontvangt.

Actieve aanvragen

Het project richt zich enkel op de reststroken die al in gebruik zijn genomen.
Wilt u een reststrook aankopen die u nu nog niet gebruikt? U kunt, na afronding van het snippergroenproject, een verzoek indienen bij snippergroen@vijfheerenlanden.nl. Wij verzoeken u de planning hierboven in de gaten te houden. Na afronding van het snippergroenproject zullen wij weer actieve aanvragen in behandeling nemen.

Beleidsnotitie

Gemeente Vijfheerenlanden heeft een beleidsnotitie opgesteld waarin duidelijke criteria staan. Lees meer over de criteria in de Beleidsnotitie snippergroen gemeente Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website).

Didam beleid

Een vereiste uit het Didam-arrest is dat de overheidsinstantie al haar gronduitgiften tijdig kenbaar maakt op een daarvoor bestemd platform. Ieder voornemen tot verkoop of in gebruik geven van reststroken maken wij tijdig bekend.

Hoe nu verder?

Als u een reststrook in gebruik heeft dan ontvangt u komend jaar een brief met meer informatie. In de planning kunt u zien wanneer uw woonplaats aan de beurt is. Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u contact opnemen via snippergroen@vijfheerenlanden.nl.

Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Wat is de snippergroenprijs?

De prijs van snippergroen is € 100,00 per m2 kosten koper.
De prijs en meer informatie hierover is te vinden in de beleidsnotitie snippergroen.

Wat betekent 'kosten koper'?

Dit betekent dat u naast de prijs voor de grond de kosten van de notaris en overdrachtsbelasting.

Hoeveel overdrachtsbelasting moet ik betalen?

Het huidige tarief van overdrachtsbelasting voor aankoop snippergroen is 10,4%. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst op de pagina Waarvoor geldt het tarief van 10,4% (overdrachtsbelasting)? (Deze link gaat naar een externe website)

Verkoopproces in het kort

 • U kunt op het antwoordformulier aangeven of u geïnteresseerd bent de reststrook te kopen.
 • Wij zullen streven om binnen 48 uur na ontvangt van het ingevulde antwoordformulier via de mail te reageren op uw verzoek.
 • Wij zullen uw verzoek uitzetten voor beoordeling/advies. Uit deze beoordeling zal blijken of verkoop van de reststrook mogelijk is of niet.
 • Als verkoop van de reststrook mogelijk is ontvangt u een brief met informatie over het aankopen van de reststrook en een concept koopovereenkomst.
 • Als u akkoord gaat met de concept koopovereenkomst vernemen wij dat graag per e-mail. Wij maken de concept koopovereenkomst definitief en zullen deze ter ondertekening per mail naar u terugsturen.
 • Zodra wij het getekende exemplaar per mail retour hebben ontvangen laten wij de koopovereenkomst ondertekenen door een bevoegde collega. Vervolgens zullen wij de tweezijdig getekende koopovereenkomst versturen naar de door u gekozen notaris.
 • De notaris zal contact met u opnemen voor het inplannen van een afspraak om de akte te laten passeren.

Voorgenomen verkoop snippergroen

Laatste update: mei 2024