Speed pedelecs

Bent u eigenaar van een speed pedelec? Dan kunt u een gratis ontheffing aanvragen om gebruik te maken van het fietspad. Deze ontheffing is onderdeel van een proef en loopt tot 1 juli 2025. De proef is een initiatief van provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort en Utrecht.

Waarom deze proef?

De provincie Utrecht wil samen met de Utrechtse gemeenten het gebruik van de speed pedelec stimuleren als duurzaam vervoersmiddel. Dit met het idee dat een rit met een speed pedelec de auto vervangt. Een speed pedelec neemt minder ruimte in het verkeer in, is beter voor het milieu en beter voor de gezondheid.

Voor speed pedelecs gelden nu nog de regels voor bromfietsen. Als er geen bromfietspad is, moet de snelle fiets op de rijbaan rijden op wegen met een maximumsnelheid tot 50 kilometer per uur. Sommige bestuurders van speed pedelecs voelen zich kwetsbaar tussen de (vracht)auto’s, motoren en brommers.

Met een ontheffing voor het fietspad kunnen gebruikers van een speed pedelec straks zelf kiezen waar ze zich veilig voelen. Op de rijbaan of met aangepaste snelheid (maximaal 30 km per uur) als gast op het fietspad.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

U kunt een ontheffing aanvragen op de website van de gemeente Utrecht: utrecht.nl/speed pedelec. Deze ontheffing geldt voor alle Utrechtse provinciale fietspaden en de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht en Gelderland. De ontheffing is geldig tot 1 juli 2025.

Aanvragen ontheffing (Deze link gaat naar een externe website)

Gedragsregels

Voor het gebruik van de ontheffing gelden wel gedragsregels. Bijvoorbeeld een maximumsnelheid. De speed pedelec heeft gemiddeld een hogere snelheid dan een normale (elektrische) fiets. Daarom moet u zich als gebruiker houden aan een aantal regels en altijd rekening houden met andere gebruikers.

De regels:

  • U bent te gast op het fietspad en veroorzaakt geen hinder of gevaar voor andere fietsers.
  • U rijdt maximaal 30 kilometer per uur op het fietspad.
  • U moet altijd de ontheffing of een kopie daarvan kunnen tonen aan een handhaver wanneer die daar om vraagt.
  • U voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor de speed pedelec, zoals de gele bromfietskentekenplaat, de eis dat de bestuurder minimaal 16 jaar is, een bromfietsrijbewijs heeft en een helm draagt.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de ontheffing.

Verkeersveiligheid

In vergelijkbare pilots in Rotterdam en Amersfoort is geen toename te zien in het aantal meldingen van ongevallen of klachten met speed pedelecs. De verkeersveiligheid die wordt ervaren bleef gelijk.