Starterslening

De starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om extra te lenen aanvullend op de hypotheek. Hierdoor wordt de aankoop van die ene woning misschien toch mogelijk. De starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van de eerste woning en de hypotheek bij de bank. De starterslening kan ook worden aangevraagd door huidige en toekomstige inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.

Aanvragen starterslening

Wilt u een starterslening aanvragen dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via e.kwint@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7248.
Een voorwaarde voor het verlenen van startersleningen is, dat er voldoende budget is in het fonds. Anders wordt uw aanvraag aangehouden totdat de gemeenteraad heeft besloten over de aanvulling van het budget.

Starterslening aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Regels voor een starterslening

Aan de starterslening zijn voorwaarden verbonden:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • De woning staat in de gemeente Vijfheerenlanden.
  • De kostengrens is in 2024 niet hoger dan € 435.000,00 (dit bedrag is inclusief eventueel meerwerk en verbouwkosten).
  • De starterslening is zowel voor een nieuwe als bestaande woning.
  • De maximale hoogte van de starterslening is € 30.000.

Bekijk de overige voorwaarden op de pagina Starterslening op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Deze link gaat naar een externe website) (SVn). Hier kunt u ook het stappenplan downloaden. Hier staat informatie in over hoe u een starterslening kunt aanvragen.

Aanvraag

De aanvraag voor een starterslening verloopt via de gemeente. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een toekenningsbrief als aan de voorwaarden van de Verordening Starterslening Vijfheerenlanden is voldaan.

Overig

Het bedrag voor de starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer informatie vindt u op de pagina Wat kun je doen met de Starterslening op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Deze link gaat naar een externe website)..

Meer informatie kunt u vinden in de Verordening starterslening gemeente Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website).