24-06-2024: Inrijverboden van start

Om het sluipverkeer te weren dat tussen de afrit A2 Vianen en de oprit A27 Lexmond rijdt, wil de gemeente Vijfheerenlanden inrijverboden instellen.
Voor deze maatregel is een verkeersbesluit genomen. Tegen dit verkeersbesluit zijn 79 bezwaren ingediend. De commissie voor de bezwaarschriften heeft deze bezwaren behandeld. De gemeente wilde op 27 maart 2024 starten met de aanpak. De rechtbank verzocht echter om te wachten op het advies van de commissie. Inmiddels heeft de commissie het college geadviseerd om nader onderzoek te doen naar de effecten van de maatregelen. Dit onderzoek is nu afgerond en aan het college aangeboden.

Collegebesluit

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden heeft een besluit genomen over het advies van de commissie. Alle bezwaarmakers worden hierover geïnformeerd. Ook komt er meer informatie op onze pagina Aanpak sluipverkeer Vianen-Lexmond.

1 juli 2024 inrijverboden van kracht

De borden met de inrijverboden worden deze week geplaatst. Het is de bedoeling om op maandag 1 juli te starten met het weren van sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond. De camera’s zijn vanaf dat moment aan. Wie zonder ontheffing op werkdagen tussen 15.00 en 19.00 uur op dit traject rijdt, ontvangt een waarschuwingsbrief thuis. Op een later moment riskeert men bij een overtreding een boete.

Wethouder verkeer Joop van Montfoort: “Het hele traject heeft langer geduurd dan we hadden gewild. Zorgvuldigheid gaat echter voor alles. Nu alle stappen zijn doorlopen, kunnen we eindelijk van start. Ik wil graag de bewoners en ondernemers langs de route Vianen-Lexmond bedanken voor hun geduld en hun vertrouwen. Dit heeft ons gesterkt in onze overtuiging dat de inrijverboden nodig zijn om het sluipverkeer aan te pakken. We zijn er echter nog niet. Er is nog altijd een mogelijkheid dat de bezwaarmakers naar de rechter stappen. Dat is hun goed recht, dus die slag om de arm moet ik wel maken. We hebben desondanks alle vertrouwen in de aanpak van de inrijverboden.”