Toelichting vergunningen voor parkeren in Vianen

Hierbij treft u de voorwaarden aan die gelden voor parkeervergunning(en) te Vianen.

Geldigheid

Deze ontheffing is geldig voor alle parkeerplaatsen met blauwe belijning in de zone Binnenstad Vianen. Het ontheffingsgebied wordt aangegeven met verkeersbord E10 (parkeerschijfzone). De ontheffing geldt niet voor:

  • De Koestraat, waar alleen bewonersvergunningen gelden;
  • De Voorstraat, om voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers te garanderen;
  • Zone Lijnbaan, deze zone wordt apart op de ontheffing aangegeven;
  • Aimé Bonnastraat, deze zone wordt apart op de ontheffing aangegeven.

Voorwaarden ontheffing

  • De aanvrager staat bij gemeente Vijfheerenlanden ingeschreven als bewoner van de binnenstad in Vianen;
  • Bezoekers of bedrijven komen niet in aanmerking voor een ontheffing;
  • Per woonadres wordt maximaal één ontheffing verstrekt, eventueel met twee kentekens.

De ontheffing vervalt als de houder:

  • naar een ander woonadres verhuist buiten het centrum;
  • geen eigenaar meer is van het motorvoertuig waar de ontheffing voor is aangevraagd;
  • zelf wijzigingen aanbrengt op de ontheffing of de ontheffing kopieert.

In deze gevallen moet de ontheffing ingeleverd worden bij de receptie van het stadhuis Vianen of per post worden opgestuurd naar:
Gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Nieuwe ontheffing

De houder van de ontheffing kan vanaf 1 december een nieuwe ontheffing aanvragen voor het volgende kalenderjaar. Vraag een nieuwe ontheffing aan via onze pagina Parkeervergunning of inrijontheffing.

Controle

Plaats de ontheffing achter de voorruit van het motorvoertuig. De ontheffing moet duidelijk zichtbaar zijn voor de handhavers.