Uittreksel basisregistratie personen

Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) is een bewijs. Het laat zien dat u hier woont. U heeft dit nodig voor bijvoorbeeld de eerste keer dat u een rijbewijs aanvraagt of als u zich inschrijft als woningzoekende. Hierop staat standaard uw:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • woonplaats

Er zijn verschillende soorten uittreksels BRP zoals :

 • bewijs van Nederlanderschap
 • bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland)

Aanvragen uittreksel Basisregistratie Personen (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen uittreksel Basisregistratie Personen (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Afspraak maken voor een uittreksel BRP (Deze link gaat naar een externe website)

Vaak vraagt een bedrijf of organisatie erom. Soms noemen ze het dan een uittreksel uit het bevolkingsregister. Zorg dat u weet wat er precies op het uittreksel moet komen te staan. Bijvoorbeeld: burgerlijke staat, adres, adres uit het verleden, nationaliteit, namen van uw ouders, burgerservicenummer, echtscheiding. Vraag ook na hoe oud het uittreksel mag zijn. Soms mag het niet ouder dan 3 maanden zijn.

Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor in het buitenland? Dan heet dit een attestatie de vita. Dit is een uittreksel burgerlijke stand. U vraagt de attestatie de vita aan bij de gemeente waar u woont.

Voorwaarden

U kunt het uittreksel BRP alleen ophalen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

U kunt het uittreksel BRP aanvragen voor uzelf, uw partner, uw minderjarige kinderen die bij u in huis wonen.

Kosten

Een uittreksel basisregistratie personen kost € 14,50 (tarieven 2024)

Heeft u het uittreksel nodig voor uw pensioenfonds? Dan is het Bewijs van in leven zijn gratis. Neem de brief mee.

Laat u niet verrassen door extra kosten

Wij merken dat aanvragen voor een uittreksel uit de BRP namens inwoners worden ingediend door commerciële websites. Deze websites zijn tussenpersonen, die de aanvraag voor u regelen bij de gemeente. Hiervoor betaalt u extra kosten voor de commerciële partij. Want daarnaast betaalt u gewoon de gemeentelijke kosten voor het uittreksel zelf.

Vaak is het lastig te zien dat u de aanvraag via zo’n commerciële website indient. Deze websites vragen soms tot € 30,- bemiddelingskosten.

Meertalig modelformulier

Als u een document dat u bij de gemeente heeft aangevraagd in een ander EU-land wilt gebruiken, dan kan die autoriteit u vragen om bij dit document een meertalig modelformulier in te leveren.

Lees hieronder meer over het meertalige modelformulier voor uittreksels uit de Basisregistratie personen (BRP), akten en uittreksels burgerlijke stand en attestaties de vita.

Meertalig modelformulier

Wat is het?

Het meertalig modelformulier is een vertaling van een document dat u bij de gemeente heeft aangevraagd. U vraagt een meertalig modelformulier aan bij de gemeente die ook het originele document heeft afgegeven. Het meertalig modelformulier kan niet als zelfstandig document worden gebruikt en moet altijd met het originele document ingeleverd worden.

Wilt u een document dat u bij de gemeente aanvraagt in een ander EU-land gebruiken? Dan kan een instantie u vragen om een meertalig modelformulier. U krijgt het document dan in het Nederlands en in de taal van het land waar u het document inlevert.

U kunt een meertalig modelformulier aanvragen voor:

 • een afschrift van een akte van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden)
 • attestatie de vita
 • een verklaring van huwelijksbevoegdheid
 • een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon- en verblijfplaats of burgerlijke staat

Aanvragen

U kunt het hierboven genoemde document en het meertalig modelformulier tegelijk aanvragen. U kunt dat digitaal doen, eventueel voorzien van een aanvulling via uw persoonlijke inlogpagina of aan de balie. Wanneer u een meertalig modelformulier wilt aanvragen bij een document dat u al eerder heeft aangevraagd, voegt u een kopie toe van dat document of u neemt dat document mee naar de afspraak aan de balie.

Aanvragen meertalig modelformulier (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

De kosten zijn in veel gevallen net zo hoog als de kosten van het document dat u aanvraagt.

Vanaf 1 januari 2024 kost een meertalig modelformulier:

 • Bij een gewoon uittreksel van de Burgerlijke Stand € 16,60 extra
 • Bij een verklaring van huwelijksbevoegdheid € 29,00 extra
 • Bij een Attestatie de vita € 16,60 extra

Goed om te weten

Als u een akte in het buitenland wilt gebruiken, kunt u veel gevallen ook een meertalig (internationaal) uittreksel aanvragen. Dit is wel een zelfstandig document.
Van bijvoorbeeld de geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte. Op het uittreksel staat een uitleg in de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch. Als u deze aanvraagt, heeft u in veel gevallen geen meertalig modelformulier nodig.

U kunt bij de autoriteiten waar u de documenten inlevert, navragen wélke documenten u precies nodig heeft.

Termijn

Haalt u het uittreksel basisregistratie personen bij de balie op? Dan krijgt u het meteen mee. Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan sturen wij het u zo snel mogelijk toe.

Aanpak

Het uittreksel basisregistratie personen haalt u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit gaat zo:

 • Regel het online.
 • Log in met DigiD.
 • U betaalt meteen.
 • Wij sturen u het uittreksel zo snel mogelijk toe.

Of

 • Maak een afspraak.
 • U komt persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • U betaalt het uittreksel meteen bij de aanvraag.
 • U krijgt het uittreksel meteen mee.

Haalt u het uittreksel voor iemand anders op? Neem dan ook een machtiging met daarop de handtekening en een kopie van het identiteitsbewijs van die persoon mee.

Vraagt uw pensioenfonds om een uittreksel BRP? Geef dat dan aan en neem de brief mee.

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen

Beleid om de kwaliteit van de gegevens te verhogen en fraude en andere onwenselijke gedragingen te voorkomen en te bestrijden is te vinden op deze pagina op overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).