Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel burgerlijke stand is een bewijs van een gebeurtenis. Het laat zien waar u geboren bent, wanneer u getrouwd bent of een partnerschap heeft laten registreren, wanneer u gescheiden bent of wanneer iemand is overleden. U vraagt het uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Aanvragen uittreksel burgerlijke stand persoon (Deze link gaat naar een externe website)

Voorwaarden

 • U kunt het uittreksel burgerlijke stand alleen ophalen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Dus bent u geboren of getrouwd in een andere gemeente dan waar u woont? Dan vraagt u het bij die andere gemeente aan. 
 • U kunt het uittreksel burgerlijke stand aanvragen voor uzelf, uw partner, uw kinderen tot 18 jaar of uw ouders.
 • Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor in het buitenland? Dan vraagt u een attestatie de vita aan bij de gemeente waar u woont of staat ingeschreven.

Kosten

Een uittreksel burgerlijke stand kost € 16,60

(tarieven 2024)

Geen DigiD of lukt online niet?

Heeft u geen DigiD? Of lukt het online aanvragen niet? U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie. Maak daarvoor een afspraak.

Nodig

 • Uw geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Haalt u het uittreksel voor iemand anders op? Dan neemt u ook mee:
  • een machtiging met daarop de handtekening van de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt.
  • een kopie van het identiteitsbewijs van die persoon.
 • Pinpas of contant geld.

U krijgt het uittreksel meteen mee.

Ook organisaties kunnen een uittreksel burgerlijke stand aanvragen.

Aanvragen uittreksel burgerlijke stand organisatie (Deze link gaat naar een externe website)

Goed om te weten 

Er zijn verschillende soorten uittreksels burgerlijke stand: 

 • geboorte 
 • huwelijk of partnerschap 
 • echtscheiding of beëindiging partnerschap 
 • overlijden