Uw buurt

Steeds meer mensen vergroenen samen hun buurt en wijk. Ze leggen bijvoorbeeld een groen dak aan, planten bomen of leggen een geveltuin aan. Zo maken ze hun omgeving samen klaar voor de toekomst.

Wilt u uw buurt ook vergroenen? Kijk dan op de pagina Samen vergroenen op de website van Waterschap Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) voor alle informatie over:

  • Wie een subsidie aan kan vragen
  • Waar u subsidie voor aan kunt vragen
  • De voorwaarden
  • Het aanvraagformulier