Pedro, programmamanager Duurzaamheid

Lachende man met een blikje frisdrank in zijn hand

Waarom is jouw werk als programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente Vijfheerenlanden zo leuk?

“Het leukste aan mijn werk vind ik de dynamiek rond het inpassen van Duurzaamheid en Teamontwikkeling. En om bij te dragen aan een duurzaam toekomstperspectief. Ik haal er veel voldoening uit om inwoners, teamleden, collega’s en bestuurder te laten genieten van behaalde duurzame doelen (of de weg daarnaartoe).
Bovendien is het fijn werken in een sfeervol en gezellig team, waarin we open en oprecht samenwerken!”

Wat doe je als programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente Vijfheerenlanden?

“Ik coach en ontwikkel teamleden om de duurzame doelen die in het programmaplan Duurzaamheid staan te realiseren. Daarnaast organiseer ik dé weekstart (of beter: sfeerweekstart). Dit doe ik naast het op de voet volgen van de dynamiek van ontwikkelingen binnen management en duurzaamheid. Samen met het team zorgen we voor een goede integrale afstemming en stroomlijning van advisering over duurzaamheid.”
“We pakken verschillende projecten op, zoals:

  • het stimuleren van circulaire ketens (vezelteelt)
  • activeren van inwoners en bedrijven om over te gaan tot vergroening (gratis vogelhuisje, bijenhotels, etc.)
  • het subsidiëren van proeftuinprojecten (windturbine in een oude windmolen)
  • laten 'landen' van Duurzaamheid breed in de organisatie, bij bedrijven en inwoners.

Ook aan grote projecten, zoals projectMER onderzoeken (windenergie), draag ik een steentje bij.”

Hoe draagt jouw werk bij aan een duurzame toekomst?

“Door de circulaire economie vorm te geven en de fossiele oude economie uit te faseren. En bij te dragen aan een gezond, veilig en duurzaam woon- en leefklimaat in onze gemeente.”

Waar ben je trots op?

“Dat wij ruimte geven aan onze inwoners om met ons in gesprek te blijven over allerlei duurzame ontwikkelingen, zodat we echt samen werken aan de doelen!”

Wat is jouw motto?

“Njoy life, Njoy work: Voor Het Leven (VHL)”