Werken aan Duurzaamheid

We werken hard aan een duurzame leefomgeving. Soms tegen de wind in, soms met de stroom mee. Benieuwd hoe we dat doen? Bekijk de film.

Vijfheerenlanden duurzame gemeente

In de gemeente Vijfheerenlanden vinden we duurzaamheid belangrijk. Wij zijn trots op het groene karakter van onze gemeente en willen dit samen met onze inwoners blijvend versterken. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze mooie gemeente, in het groene hart van Nederland, goed achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Daarom stellen we samenhangend Duurzaamheidsbeleid op. We geven invulling aan duurzaamheid in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de wettelijke verplichtingen. En in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid verwoorden we hoe duurzaamheid in de eigen organisatie vorm krijgt. We sturen op drie aandachtsgebieden: ‘Energie & Verantwoord’, ‘Circulair & Schoon’ en ‘Klimaatrobuust & Biodivers’.

Energie & Verantwoord

Binnen dit aandachtsgebied is de energietransitie een belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de overstap naar duurzame vormen van energie via windturbines en zonnepanelen. Ook help je inwoners en ondernemers met informatie en projecten om energie te besparen. Bijvoorbeeld door hun huis of pand zo goed mogelijk te isoleren. Dit doen we onder andere in samenwerking met het energieloket, de energiecoaches en de provincie Utrecht. Verantwoord betekent dat we op een verantwoorde manier inkopen en opdracht geven.

Circulair & Schoon

Een belangrijke nationale doelstelling is een volledig circulaire economie in 2050. Hoe kunnen we zo met onze producten en grondstoffen omgaan, dat er geen afval meer bestaat? Deze verandering vraagt ons om anders te denken en anders te kijken naar ons grondstoffengebruik. Dit kunnen we niet alleen, hier hebben we onze inwoners en ondernemers voor nodig. Samen met hen kijken we wat de uitdagingen zijn en waar kansen liggen.

Klimaatrobuust & Biodivers

Hoe passen we ons het beste aan op de hitte, warmte en grote hoeveelheden neerslag? Binnen dit aandachtsgebied kijken we hoe we de buitenruimte in de gemeente hier zo goed mogelijk op kunnen inrichten. Met acties als het NK Tegelwippen, het plaatsen van geveltuintjes en het planten van bomen vergroenen we de gemeente. Daarnaast zetten we ons in om de biodiversiteit te vergroten. Ook werken we samen met de agrariërs in de gemeente om te kijken waar kansen liggen om te verduurzamen.

Wil je meer weten over hoe wij werken aan een duurzaam Vijfheerenlanden, nu en in de toekomst? Kijk op onze pagina duurzaamheid. Je vindt hier ook ons beleidsplan.

Vacatures duurzaamheid

Wil jij meebouwen aan een duurzame toekomst? Kijk dan snel bij onze duurzame vacatures of wij een leuke functie hebben voor jou.