Organisatiestructuur

Net als onze omgeving is ook de gemeentelijke organisatie constant in beweging. De organisatie bestaat uit diverse teams, verdeeld over drie aandachtsgebieden (fysiek domein, sociaal domein en bedrijfsvoering), met twee directeuren.

Organisatie

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester & wethouders en de medewerkers. De gemeentesecretaris staat voor het goed functioneren van de organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college.
De organisatie is verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen en voor het opstellen en uitvoeren van beleid. Daarbij zijn de bestuurlijke doelen het uitgangspunt.

Zelforganisatie

Medewerkers en teams krijgen de ruimte om hun werk zelf in te richten. Zij zorgen er voor dat de beoogde resultaten met betrekking tot de verschillende opgaven bereikt worden. Daar zijn zij zelf verantwoordelijk voor, dus voor de planning, werkverdeling en de voortgangsbewaking. Deze werkwijze stimuleert verantwoordelijkheid voor de prestaties van het team.