Over ons

Vijfheerenlanden, een jonge gemeente in het hart van Nederland. De 16 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit. De gemeente vertrouwt op de kracht van de samenleving. De ambtelijke organisatie is volop in ontwikkeling.

Samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers geven we vorm aan de gemeente Vijfheerenlanden. De rol als gemeente verschilt per uitdaging, inwoners zijn eerst zelf aan zet. Soms leggen wij verbindingen, soms stellen we de regels, soms voeren we de regie en soms voeren we uit. Inwoners verwachten een gemeente die meedenkt, mogelijk maakt en begrijpt wat de bedoeling is. Die de bijzonderheden van elke woonplaats kent en in verbinding staat met een veelzijdige doelgroep. Ook in regionale en landelijke netwerken zijn we te vinden, zodat we vooruit kunnen kijken en onze invloed aan kunnen wenden ten gunste van onze inwoners en partners. We vertrouwen op de kracht van onze samenleving en waar nodig bieden we een helpende hand.

Kernwaarden

Iedereen die werkzaam is voor de gemeente Vijfheerenlanden heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Aan het loket, in het dorpshuis en op straat. We benutten deze contacten om goed te luisteren naar wat nodig is. Elke medewerker is aanspreekbaar. We bieden zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan, als dat nodig is passen we de dienstverlening aan. We werken op afspraak, zo voorkomen we hinderlijke wachtrijen. Wij bezoeken uiteraard ook mensen en locaties. Zo bieden we onze dienstverlening daar waar nodig is.

De gemeente Vijfheerenlanden werkt vanuit vijf kernwaarden:

  • Wendbaar: enerzijds zijn we in staat op efficiënte manier uitvoering te geven aan onze basisdienstverlening en op effectieve manier de wettelijke taken uit te voeren. Anderzijds hebben we het vermogen maatwerk te leveren als de opgave hier om vraagt. We kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan.
  • Betrouwbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is transparant. Gelijke situaties worden gelijk behandeld.
  • Resultaatgericht: we zorgen er voor dat we ons doel bereiken, op een zo efficiënt mogelijke manier.
  • Verbindend: we werken mensgericht vanuit verbinding met de samenleving en maatschappelijke partners. We geloven dat strategische allianties steeds belangrijker worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
  • Duurzaam: het resultaat van ons denken en doen is toekomstbestendig, met oog op de generaties na ons.

Flexibele, betrouwbare en betrokken medewerkers

We zijn een compacte organisatie met weinig lagen. De gemeenteraad, het college en de medewerkers van Vijfheerenlanden werken nauw met samen. De ambtelijke professionals kennen de gemeente en de gemeenschap, we bedenken de oplossing niet vanachter hun bureau. Juist inwoners ontmoeten, vragen stellen en goed kunnen aansluiten, waarnemen en luisteren is belangrijk. Ze hebben het lef buiten de gebaande paden te gaan als de situatie daar om vraagt. Vijfheerenlanden heeft betrouwbare, flexibele medewerkers, die de competenties in huis hebben die nodig zijn voor de rol die ze vervullen. Ze zijn gemotiveerd om het gewenste resultaat te behalen. Betrokkenheid bij doelen, werkwijzen en resultaten door medezeggenschap en verantwoordelijkheidstoedeling leiden bij hen tot inspiratie en enthousiasme.