Veel gestelde vragen over Leerbroek: Kerkweg

Veel gestelde vragen over de werkzaamheden rondom de werkzaamheden aan de Kerkweg in Leerbroek.

Veel gestelde vragen

Gaan jullie iets doen aan de snelheid op het Recht van Ter Leede en de Dorpsweg?

Het kruispunt Recht van Ter Leede-Kaatsbaan en het nieuw te maken kruispunt naar de nieuwbouwwijk worden gelijkwaardig gemaakt en werken hierdoor snelheid remmend. De kruisingen liggen voldoende kort bij elkaar, waardoor de snelheid eruit gaat.

De kruising Korte Schenkel-Recht van ter Leede wordt gebruikt door vrachtwagens om elkaar te passeren. Bij de voorgestelde oplossing kan dit niet meer.

Deze opmerking is een aantal keren gemaakt op de bewonersavond. Ontwerp zal hierop aangepast worden.

Is mijn woning tijdens de werkzaamheden bereikbaar?

Uw woning zal tijdens de werkzaamheden altijd te voet bereikbaar zijn. Op het moment dat de aannemer recht voor uw deur bezig is kan het zijn dat uw huis tijdelijk alleen bereikbaar is door middel van loopschotten is. Als u slecht ter been bent dan wordt er met de aannemer tijdens de uitvoering naar een oplossing op maat gekeken.

Hoe wordt de bereikbaarheid van hulpdiensten geregeld?

Tijdens de uitvoering werken we gefaseerd en worden de hulpdiensten geïnformeerd op welke manier ze het beste in de wijk kunnen komen. De werkvakken mogen niet groter zijn dan een bepaalde maatvoering in verband met de bereikbaarheid.

Waar moeten we tijdens de uitvoering ons huisvuil aanbieden?

Ook Waardlanden, de huisvuilophaaldienst, wordt tijdens de werkzaamheden geïnformeerd van de fasering en locatie waar u huisvuil kunt aanbieden. De aanwezige ondergrondse containers worden in overleg met Waardlanden geleegd.

Wanneer moet het overhangend groen verwijderd zijn?

We hebben geconstateerd dat er op diverse plaatsen groen over de openbare ruimte hangt. Aan iedereen wordt verzocht dit te controleren en in het najaar zover terug te snoeien dat we tijdens de uitvoering onze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Erfgrenzen

Belangrijk is dat we tijdens de werkzaamheden de bestaande erfgrenzen weer terug brengen indien daar afwijkingen in zit. Zie ook onderdeel overhangend groen. Wij verzoeken u de erfgrenzen goed te controleren en indien nodig weer terug te brengen in de oude staat.

Hoe is het verdere proces?

We zullen de opmerkingen intern bespreken en waar mogelijk het ontwerp aanpassen tot een definitief ontwerp. De voorbereidingen van de nutsbedrijven worden opgestart, denk hierbij aan het graven van proefsleuven en het uitvoeren van grondonderzoeken. De verkeersmaatregelen op de Dorpsweg en Recht van ter Leede kunnen we gaan aanbrengen. De informatie hierover zal later via een bewonersbrief worden gedeeld.

Is het mogelijk om voor de Dorpsweg een verbod voor vrachtverkeer in te stellen? Om gekke draaibewegingen op het kruispunt te voorkomen.

Op het Hoogeind is een tonnage limiet vanuit het waterschap ingesteld. Om te zorgen voor een doorgaande weg voor vrachtverkeer kunnen we de Dorpsweg niet zomaar afsluiten.

Is de geplande fietsoversteek nabij de Dokter A. Booijstraat wel veilig?

Bij het ontwerp is er een afweging gemaakt op welke wijze de oversteek het beste is te realiseren rekening houdend met de beschikbare ruimte.