Venten

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden is venten toegestaan. U heeft voor venten dus geen toestemming nodig.

Voorwaarden

Venten is toegestaan als:

  • venten mag alleen plaatsvinden op maandag tot en zaterdag van 09.00-21.00 uur.
  • de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komt.

Wat is venten?

In de gemeente Vijfheerenlanden verstaan we onder venten:

  • het te koop aanbieden en verkopen van handel.
  • het afleveren goederen en/of diensten.
  • verkopen van goederen of diensten op een openbare plek zijn of aan huis
  • verkopen van goederen of diensten van maximaal 15 minuten op één plek. Staat u ergens langer dan 15 minuten dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Onder venten wordt niet verstaan het afleveren van diensten en goederen van een winkel als bedoeld in Artikel 1 van de Winkeltijdenwet (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen

Heeft u vragen over venten, neem dan contact op met team APV via apv@vijfheerenlanden.nl.