Verkiezingen

Tijdens verkiezingen mag u stemmen op een politieke partij. U kunt stemmen voor bijvoorbeeld de gemeenteraad, Provinciale Staten of voor de Tweede Kamer. U krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas thuisgestuurd. Deze heeft u nodig om te stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen? Machtig iemand om voor u te stemmen. Dit kan via de stempas of met een machtigingsformulier.

Bent u uw stempas kwijt of heeft u er geen gekregen? Vraag de gemeente om een nieuwe stempas. Dit kan mondeling tot de dag voor de verkiezingen om 12.00 uur. Vraagt u schriftelijk om een nieuwe stempas? Dan moet de gemeente dit uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen hebben gekregen. Anders is het te laat.

Wilt u stemmen in een andere gemeente? Zet uw stempas eerst om in een kiezerspas. Let op, dit kan niet bij gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u woont.
 • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
 • Voor de Tweede Kamerverkiezingen of de Provinciale Statenverkiezingen moet u de Nederlandse nationaliteit hebben.

U kunt alleen stemmen voor de provincie, het waterschap of de gemeente waarin u woont.

Meer weten?

Informatie van de Rijksoverheid over verkiezingen (Deze link gaat naar een externe website).

Nodig

Tijdens verkiezingen kunt u stemmen. Dit gaat zo:

 • U gaat naar het stembureau in uw gemeente.
 • Neem het volgende mee:
  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs, zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs (maximaal 5 jaar verlopen).
 • De leden van het stembureau geven u een stembiljet. Nu kunt u uw stem uitbrengen. Let op dat niemand meekijkt.

Stemt iemand anders voor u? Dan machtigt u iemand. Dit gaat zo:

 • De gemachtigde moet tegelijkertijd zelf en voor u stemmen.
 • U woont binnen dezelfde gemeente? Dan ondertekenen u en uw gemachtigde de stempas. De gemachtigde neemt dan het volgende mee naar het stembureau:
  • de stempas van u en van de gemachtigde zelf .
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
  • een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • U woont niet in dezelfde gemeente?
  • Dan is de makkelijkste en snelste manier om digitaal een volmacht aan te vragen.
  • Vraagt u liever schriftelijk een machtiging aan dan kunt u het formulier daarvoor ophalen bij de receptie, tijdens de openingstijden van de balies van Burgerzaken óf u kunt deze per mail aanvragen via verkiezingen@vijfheerenlanden.nl. Stuur dit formulier tot uiterlijk 5 dagen vóór de verkiezingen naar de gemeente.

Soorten verkiezingen

In Nederland kunt u voor vijf verkiezingen stemmen. Meer uitleg hierover vindt u op de website van de Kiesraad.