Verklaring trouwen in het buitenland

Bent u van plan in het buitenland te gaan trouwen? Sommige landen zullen dan om toestemming van uw gemeente vragen. Vraag daarom bij de gemeente om een Verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring. Hierin staat dat u allebei nog niet getrouwd bent en dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen.

Weet u niet zeker of u een document nodig heeft? U kunt dit van tevoren navragen bij de ambassade van het land waar u wilt trouwen. Of vraag het bij de gemeente waar u gaat trouwen.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

Nodig

 • Kom persoonlijk naar uw afspraak
 • Neem het volgende mee (van zowel uzelf als van uw partner)
  • identiteitsbewijzen: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • een afschrift van uw geboorteakten (haal deze bij de gemeente waar u geboren bent)
  • een uittreksels van de basisregistratie personen; hierop moeten uw nationaliteit en burgerlijke staat staan
  • een echtscheidingsakte of overlijdensakte als u al eerder getrouwd bent geweest
  • voldoende geld
 • U betaalt de verklaring meteen bij de aanvraag
 • U krijgt de verklaring meteen mee.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 29,00.

(prijzen 2024)

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • 1 van de 2 partners heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • 1 van de 2 partners staat in de gemeente ingeschreven of stond daar ingeschreven voordat u naar het buitenland ging.

Termijn

Haalt u de verklaring bij de balie op? Dan krijgt u het meteen mee.

Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan sturen we het u zo snel mogelijk toe.

Meertalig modelformulier

Als u een document dat u bij de gemeente heeft aangevraagd in een ander EU-land wilt gebruiken, dan kan die autoriteit u vragen om bij dit document een meertalig modelformulier in te leveren.

Lees hieronder meer over het meertalige modelformulier voor akten en uittreksels burgerlijke stand en attestaties de vita.

Modelformulier

Wat is het?

Het meertalig modelformulier is een vertaling van een document dat u bij de gemeente heeft aangevraagd. U vraagt een meertalig modelformulier aan bij de gemeente die ook het originele document heeft afgegeven. Het meertalig modelformulier kan niet als zelfstandig document worden gebruikt en moet altijd met het originele document ingeleverd worden.

Wilt u een document dat u bij de gemeente aanvraagt in een ander EU-land gebruiken? Dan kan een instantie u vragen om een meertalig modelformulier. U krijgt het document dan in het Nederlands en in de taal van het land waar u het document inlevert.

U kunt een meertalig modelformulier aanvragen voor:

 • een afschrift van een akte van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden)
 • attestatie de vita
 • een verklaring van huwelijksbevoegdheid
 • een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon- en verblijfplaats of burgerlijke staat

Aanvragen

U kunt het hierboven genoemde document en het meertalig modelformulier tegelijk aanvragen. U kunt dat digitaal doen, eventueel voorzien van een aanvulling via uw persoonlijke inlogpagina of aan de balie. Wanneer u een meertalig modelformulier wilt aanvragen bij een document dat u al eerder heeft aangevraagd, voegt u een kopie toe van dat document of u neemt dat document mee naar de afspraak aan de balie.

Aanvragen meertalig modelformulier (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

De kosten zijn in veel gevallen net zo hoog als de kosten van het document dat u aanvraagt.

Vanaf 1 januari 2022 kost een meertalig modelformulier:

 • Bij een gewoon uittreksel van de Burgerlijke Stand € 14,30 extra
 • Bij een verklaring van huwelijksbevoegdheid € 19,30 extra
 • Bij een Attestatie de vita € 14,30 extra

Goed om te weten

Als u een akte in het buitenland wilt gebruiken, kunt u veel gevallen ook een meertalig (internationaal) uittreksel aanvragen. Dit is wel een zelfstandig document.
Van bijvoorbeeld de geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte. Op het uittreksel staat een uitleg in de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch. Als u deze aanvraagt, heeft u in veel gevallen geen meertalig modelformulier nodig.

U kunt bij de autoriteiten waar u de documenten inlevert, navragen wélke documenten u precies nodig heeft.