Vertrouwenspersoon Jeugd

Heeft u een klacht of komt u er niet uit met een van onze medewerkers of een jeugdhulpverlener? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp.
U kunt hiervoor terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van de gemeente, het Sociaal Team of van jeugdzorgaanbieders (open en gesloten instellingen; jeugdbescherming; gezinshuizen).

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Komt u er niet uit met de medewerker van het Sociaal Team of de hulpverlener van de jeugdzorgaanbieder? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Hij of zij luistert naar uw verhaal.

Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. De vertrouwenspersoon vertelt u wat uw rechten zijn en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u helpen met een klachtbrief of bij een gesprek met het Sociaal Team of de jeugdzorgaanbieder.

Kosten

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis.

Contact

Kijk op de website JeugdStem Vertrouwenspersoon akj (Deze link gaat naar een externe website) voor meer informatie en alle contactgegevens.
U kunt het AKJ ook bereiken via:


Jongeren kunnen op de website ook chatten met een vertrouwenspersoon.
Dat kan van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.