Veteranen Vijfheerenlanden

Als gemeente Vijfheerenlanden zijn wij trots op onze veteranen. Wij eren en waarderen hen voor hun inzet in het verleden. Maar ook bij vredesoperaties die nu in verschillende delen van de wereld plaatsvinden.

Als blijk daarvan organiseert de gemeente jaarlijks de lokale Veteranendag Vijfheerenlanden. Vaak vindt deze plaats een week voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag die jaarlijks op de laatste zaterdag in juni gehouden wordt.

Veteranenwerkverband Vianen en omstreken

De veteranen van Vianen hebben zich, na gezamenlijk overleg, verenigd in een werkverband. Dit bestaat uit een bestand van ongeveer 40 mannen en vrouwen en heeft een bestuur van zowel actief als post-actief dienende veteranen. Het bestuur heeft een voorzitter, twee vice voorzitters, twee secretarissen, een penningmeester en twee evenementen coördinatoren. In gezamenlijkheid met de veteranen zijn statuten opgemaakt waar de ‘raison d’etre’, de wijze van besturen en overige afspraken staan omschreven. Vertegenwoordiging in het bestuur en bij de veteranen Vianen is geheel vrijwillig. De veteranen van Vianen wonen in Vianen en het staat elke veteraan vrij, ook als zij niet woonachtig zijn in Vianen, om deelgenoot te worden van het bestand. Het bestand van de veteranen van Vianen is gegroeid sinds 2006 en sinds 2022 geformaliseerd in een werkverband.

Doel

De ‘raison d’etre’ van de veteranen van Vianen is: jonge en oudere, actief en post-actief dienende veteranen, weduwen en weduwnaars van Veteranen te verbinden en verbonden te houden. Dit doen zij door onder andere elke tweede zaterdag van de maand samen te komen (veteranencafé) en gezamenlijk te herdenken en te vieren. Ook door, binnen een veilige omgeving, veteranen de gelegenheid te bieden ervaringen te delen, met en voor elkaar te zorgen en om veteranen, familie en relaties te ondersteunen bij ziekte en overlijden.

Het werkverband veteranen Vianen en omstreken draagt zorg voor een actieve link en relatie met de gemeente Vijfheerenlanden.

Contact

Het veteranenwerkverband Vianen en omstreken is bereikbaar via secretariaat@veteranenvianen.nl.
Communicatie vanuit het bestuur en/ of de veteranen vindt plaats via een WhatsApp-groep, mail en de website Veteranen Vianen e.o. (Deze link gaat naar een externe website) zodat de lijntjes naar en voor elkaar kort en krachtig zijn.