Vluchtelingenpaspoort

U heeft een asielstatus en woont in Nederland? Dit betekent dat u erkend bent als vluchteling. U kunt dan een vluchtelingenpaspoort aanvragen. U mag er niet mee reizen naar uw land van herkomst. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van hoe lang uw verblijfsdocument geldig is.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • U bent erkend als vluchteling.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
 • U kunt geen paspoort aanvragen van uw land van herkomst

Kosten

De kosten voor een vluchtelingenpaspoort bedragen € 63,40.

(tarieven 2024)

Bijzonderheden

Meer weten?

De rijksoverheid vertelt meer over de pasfoto en fraude met identiteitsbewijzen:

Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijt? Laat het ons meteen weten. Heeft u DigiD? Dan kunt u online aangifte doen. Dit geldt ook voor kinderen.

Termijn

Na 5 werkdagen is het vluchtelingenpaspoort klaar. U komt het persoonlijk ophalen. Dit geldt ook voor kinderen.

Rond de schoolvakanties is de wachttijd soms langer.

Bij een spoedaanvraag is het document er meestal binnen 2 dagen. Let op: een spoedaanvraag is duurder.

Aanpak

U vraagt een paspoort aan bij de gemeente waar u woont. Dit gaat zo:

 • Maak een afspraak bij de gemeente.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
 • U betaalt uw paspoort meteen bij de aanvraag.
 • Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort persoonlijk ophalen.

Kinderen jonger dan 18 jaar:

 • Er is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders.
 • Neem een geldig identiteitsbewijs van beide ouders mee.
 • Gebruik het toestemmingsformulier voor de aanvraag.

Ik heb een gewaarmerkte kopie nodig. Hoe kan ik die krijgen?

Soms vraagt een organisatie of bedrijf om een gewaarmerkte kopie van uw reisdocument. Dit is een bewijs dat de kopie rechtstreeks van uw echte paspoort of identiteitskaart gemaakt is. We zetten dan een stempel en handtekening van de gemeente op de kopie. Gemeenten in Nederland waarmerken geen kopieën van diploma’s of getuigschriften. Hiervoor moet u naar de school of universiteit waar u het diploma of getuigschrift heeft gehaald. We waarmerken ook geen kerkelijke stukken.

Een waarmerking gaat zo:

 • Maak een afspraak.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het paspoort of de identiteitskaart mee dat we gaan waarmerken.
 • Zorg voor voldoende geld of een pinpas.

Afspraak maken waarmerken reisdocument (Deze link gaat naar een externe website)