VN-Verdrag Handicap

In de gemeente Vijfheerenlanden hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. Ook als je slecht kunt zien of horen, een lichamelijke, verstandelijke, of andere beperking hebt.

De landen van de Verenigde Naties (VN) vinden dit ook, en daarom hebben ze afspraken gemaakt over de rechten en positie van mensen met een beperking. Die afspraken staan in het VN-Verdrag Handicap.

Onbeperkt Meedoen in Vijfheerenlanden

In het VN-Verdrag staat dat de gemeente een plan moet maken. Met dat plan regelt de gemeente hoe iedereen mee kan doen in de samenleving. Het plan van de gemeente Vijfheerenlanden heet ‘Onbeperkt Meedoen in Vijfheerenlanden’. In ‘Onbeperkt Meedoen in Vijfheerenlanden’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 21 september 2023) staan plannen voor 2023, 2024 en 2025. Deze plannen gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Bewustwording en Ontmoeting
  2. Toegankelijkheid
  3. Informatie en Communicatie
  4. Wonen
  5. School, Werk en Inkomen
  6. Sport, Vrije tijd en Toerisme
  7. Vervoer

Het plan is gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

U kunt ook het plan "Onbeperkt Meedoen in Vijfheerenlanden' downloaden (PDF, 984.2 kB).