Voor ondernemers door ondernemers

Waar ondernemers zijn, vind je ondernemersverenigingen. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van hun leden en bieden hen een netwerk. Van de contributie organiseert de vereniging onder andere bijeenkomsten, gezamenlijke reclame campagnes maar ook de opwaardering van hun winkelgebied of bedrijventerrein. Dat kan in de vorm van een ondernemersfonds, een bedrijveninvesteringszone (BIZ) of door gezamenlijk afspraken te maken.

Ondernemersfonds

Een ondernemersfonds is van, voor en door ondernemers. Een gezamenlijke portemonnee van ondernemers in een gemeente, winkelgebied of op een bedrijventerrein. Alle ondernemers in het gekozen gebied dragen verplicht financieel bij via de reclamebelasting. Dit is een heffing op de openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de openbare weg. De heffing wordt betaald door degene die de aankondiging heeft geplaatst of laten plaatsen.

De gemeente int de bijdragen van de ondernemers via de reclamebelasting en stort dit geld bij een speciaal hiervoor opgerichte stichting. In het bestuur van de stichting zitten (vertegenwoordigers van) ondernemers. Het bestuur zorgt ervoor dat het afgesproken werkplan wordt uitgevoerd.

In Vijfheerenlanden zijn twee gebieden met een ondernemersfonds:

Centrum Vianen

In het centrum van Vianen is sinds 2022 sprake van reclamebelasting. Neem voor meer informatie contact op met de stadsmanager: Jeannette Verplancke (06 - 8310 4323).

Leerdam

In Leerdam is sprake van reclamebelasting. De Leerdamse Ondernemers Vereniging (Deze link gaat naar een externe website) beheert het fonds. Voor meer informatie neem contact op met de stadsmanager: Tinja van Zanten (06 - 1380 0772).

BIZ - Bedrijventerreinen Vianen

Sinds 1 januari 2017 is de Bedrijven Investering Zone Bedrijventerreinen Vianen actief op de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen in Vianen. De BIZ zet zich binnen een afgebakend gebied in en voert een gezamenlijk opgesteld plan uit met concrete maatregelen die het ondernemersklimaat ten goede komen. Gezamenlijk investeren ondernemers in een aantrekkelijke omgeving. De gemeente blijft (financieel) verantwoordelijk voor het basisniveau schoon-heel- veilig. Daarbovenop investeren de ondernemers naar wens in extra maatregelen. Dus niet 'in plaats van' maar 'aanvullend op'! Dit wordt ook officieel vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen de BIZ- stichting en de gemeente.

Het geld voor deze uitvoering wordt geïnd via een belastingheffing die de lokale overheid, op verzoek van de ondernemers, op basis van voldoende draagvlak, uitvoert op het onroerend goed in dat gebied. Iedereen moet meebetalen, wel of geen lid van een ondernemerscollectief.

Kijk voor meer informatie op de website van Bedrijventerreinen Vianen (Deze link gaat naar een externe website).

BIZ - Bedrijventerrein Nieuw Schaik

Sinds 1 januari 2024 is de Bedrijven Investering Zone Bedrijventerreinen Nieuw Schaik actief in Leerdam. De BIZ zet zich binnen een afgebakend gebied in en voert een gezamenlijk opgesteld plan uit met concrete maatregelen die het ondernemersklimaat ten goede komen. Gezamenlijk investeren ondernemers in een aantrekkelijke omgeving. De gemeente blijft (financieel) verantwoordelijk voor het basisniveau schoon-heel- veilig. Daarbovenop investeren de ondernemers naar wens in extra maatregelen. Dus niet 'in plaats van' maar 'aanvullend op'! Dit wordt ook officieel vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen de BIZ- stichting en de gemeente.

Het geld voor deze uitvoering wordt geïnd via een belastingheffing die de lokale overheid, op verzoek van de ondernemers, op basis van voldoende draagvlak, uitvoert op het onroerend goed in dat gebied. Iedereen moet meebetalen, wel of geen lid van een ondernemerscollectief.

Kijk voor meer informatie op de website van BIZ Nieuw Schaik Leerdam (Deze link gaat naar een externe website).

Parkmanagement Gaasperwaard

Via het parkmanagement zijn beveiliging, bewegwijzering en het onderhoud van het openbare groen centraal geregeld. Ook zijn er mogelijkheden voor onder meer gezamenlijke afvalinzameling, energie-inkoop en schoonmaakvoorzieningen.

Kijk voor meer informatie op de website van Parkbeheer Bedrijvenpark Gaasperwaard (Deze link gaat naar een externe website).