Zorg en overlast

Het Meld- en Adviespunt van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is er voor sociaal kwetsbare mensen, die vaak veel problemen hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling.

De GGD werkt hierbij samen met tal van (zorg)organisaties zoals de sociale teams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie en gemeente om ervoor te zorgen dat de gemelde persoon de juiste zorg en/of hulp krijgt.

Wanneer doe ik een melding

Familie of buren merken vaak als eersten dat het niet goed gaat met iemand. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand uit uw omgeving die rondzwerft op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat. Maakt u zich zorgen? Denkt u dat deze persoon dringend geestelijke gezondheidszorg nodig heeft? Dan kunt u dit melden bij Zorg en overlast melden bij de GGD regio Utrecht (Deze link gaat naar een externe website).

Melding geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als iemand geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Dit is geregeld in de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat hij of zij dringend zorg en ondersteuning nodig heeft? Dan kunt u dit melden via de website van de GGDrU: Zorgen en overlast melden (Deze link gaat naar een externe website).

Waar kan ik melden?

Krijgt u niet gelijk contact? Een medewerker van het Meld- en Adviespunt Bezorgd neemt binnen 24 uur contact met u op. Bij acuut gevaar belt u 112.

Wat doe ik als acuut gevaar dreigt?

Dan belt u 112. De hulpdiensten grijpen dan zo nodig in.

Wat betekent verplichte zorg?

Soms is verplichte zorg nodig en dan wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg vaak tijdelijk overgenomen. De persoon zelf heeft het recht om te vertellen wat zijn of haar wensen zijn. Ook heeft de persoon recht op hulp van een patiënten-vertrouwenspersoon, dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP (Deze link gaat naar een externe website).

Wat gebeurt er met de melding?

Na uw melding beoordeelt een zorgprofessional van het Meld- en Adviespunt Bezorgd wat een volgende stap is. Als hulp nodig is, vraagt de zorgprofessional of de persoon vrijwillig gebruik wil maken van geestelijke gezondheidszorg. Als vrijwillige zorg niet mogelijk is, dan schat de zorgprofessional in of verplichte zorg noodzakelijk is. Het Meld- en Adviespunt Bezorgd kan aan de officier van justitie vragen om een procedure voor een aanvraag zorgmachtiging te beginnen. Uiteindelijk beslist de rechter of verplichte zorg wordt ingezet. De verplichte zorg kan bij de persoon thuis of in een ggz-instelling worden gegeven.

Krijg ik als melder een terugkoppeling wat er met de melding gebeurt?

U wordt daarover alleen geïnformeerd als u een naast familielid bent en nauw verbonden bent met de betrokkene. Als u geen naast familielid bent, dan mogen wij u volgens de privacywet (AVG) niet over de uitkomst informeren.