Milieuklacht melden

Heeft u een klacht over het milieu? Meld dit, zodat we onze gemeente schoon en gezond kunnen houden.

Laten we Vijfheerenlanden schoon houden

We willen onze gemeente graag schoon en gezond houden. Daarvoor is het nodig dat bedrijven en inwoners zich aan een aantal regels houden. Heeft u een klacht over het milieu? Denk aan afval op straat, stank of geluidshinder. Meld dit. U kunt bij verschillende instanties terecht.

Klachten over bedrijven

Heeft u last van vuil, stank of lawaai van bedrijven? Meld dit dan bij de RUD.

Milieuklacht melden

Klachten over binnenvaart

Heeft u last van de stank van schepen varend ontgassen? Dit is verboden, dus meld dit RUD. Bel de milieuklachtentelefoon van de provincie Utrecht: 0800 - 022 55 10

Klachten over zwerfafval

Heeft u klachten over zwerfafval? Neem dan contact op met de gemeente Vijfheerenlanden en geef online een melding door.

Klachten over afvalinzameling

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden haalt Reinigingsdienst Waardlanden het afval bij u op. Is uw afvalcontainer niet geleegd, heeft u een nieuwe nodig of is deze vermist? Is de wijkcontainer vol, stuk of heeft u last van stank uit een ondergrondse afvalcontainer? Neem contact op met Waardlanden en meld het via info@waardlanden.nl.

Klacht afvalinzameling

Geluidshinder

Heeft u last van geluidshinder van uw buren of door evenementen? Neem dan contact op met de politie.