Bezwaar tegen de gemeente

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het in de brief bij het besluit staat. Stuur ons een brief waarin u zegt waar u bezwaar tegen maakt. Dit heet een bezwaarschrift.

Bijzonderheden

Let op: Ook al maakt u bezwaar, meestal is het besluit toch geldig totdat er een nieuw besluit genomen is. Is er veel haast bij? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit heet een voorlopige voorziening.

Aanpak

Stuur ons een bezwaarschrift. Dit gaat zo:

Schrijf een brief en zet daarin:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
  • zo mogelijk een kopie van het besluit
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar de afdeling die het besluit heeft genomen.

Indieningsadres

Gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 15
4140 AA Leerdam

Termijn

Stuur uw bezwaarschrift op tijd op. Dit kan tot 6 weken nadat het besluit is verstuurd. Staat er geen verzenddatum op uw brief vermeld? Dan gaat de termijn in op de dag na de bekendmaking van het besluit. Wij geven uw bezwaarschrift aan de Commissie voor de bezwaarschriften. Zij geven een advies. Meestal houden wij rekening met dit advies als we een nieuw besluit nemen.

Bezwaar en beroep

Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar.