Bouwen en verbouwen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen. Of omdat het om een monument gaat. Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen.

Ook is het belangrijk dat u controleert of uw plannen binnen het bestemmingsplan van de gemeente passen. En als uw plannen niet binnen het bestemmingsplan passen, of u misschien toch toestemming zou kunnen krijgen.

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud aan uw woning of voor een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de site van Omgevingsloket Online.

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Of verkoopt u het huis? Dan hoeft de nieuwe eigenaar geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.
  • U mag nog niet beginnen, als we nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of vergunningaanvraag.

Bijzonderheden

Meer weten?

Goed voorbereid beginnen aan uw verbouwing met de verbouwwijzer van Milieucentraal.

Er zijn verschillende manieren voor toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan. Kijk bij het Kenniscentrum Infomil voor meer informatie.

Termijn

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

  • Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren.
  • Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal 8 of maximaal 26 weken (6 maanden) duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog 1 maal met 6 weken verlengen.

De termijn van 6 maanden is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het bestemmingsplan.

Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Aanpak

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. En of uw plannen binnen het bestemmingsplan van de gemeente passen. Dit controleert u via Omgevingsloket online.

U kunt uw plannen ook eerst met één van onze medewerkers bespreken. Dit heet vooroverleg. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Maak daarvoor een afspraak. De afspraak maakt u telefonisch of online.

Doe de aanvraag schriftelijk of online. Ook dit gaat via Omgevingsloket online.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
  • uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf
  • een plattegrond van het gebouw

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit doet u bij de gemeente zelf. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.