Bouwen en verbouwen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen. Of omdat het om een monument gaat. Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen.

Ook is het belangrijk dat u controleert of uw plannen binnen het bestemmingsplan van de gemeente passen. En als uw plannen niet binnen het bestemmingsplan passen, of u misschien toch toestemming zou kunnen krijgen.

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud aan uw woning of voor een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de site van Omgevingsloket Online.

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door.

Afspraak maken

Heeft u plannen om te bouwen, te verbouwen of het gebruik van een gebouw te wijzigen? Dan is het goed om te weten dat niet in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig is.

  • Wilt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kan dat met een vergunningcheck via de website www.omgevingsloket.nl.
  • Wilt u controleren of uw plan in het bestemmingsplan past? Dan kan dat dit via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heeft u de controle(s) gedaan, maar twijfelt u nog of een omgevingsvergunning nodig is? Of twijfelt u of uw plan wel voldoet aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen (pdf, 331 kB). Hier zijn wel kosten aan verbonden. De kosten staan op het formulier vermeld en worden bij het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning in mindering gebracht.

Algemene vragen

Mocht u algemene vragen hebben over de regels die u bij het controleren tegenkomt, dan kunt u een mail sturen naar het mailadres van Team Vergunningen van de gemeente: omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl. Wij proberen dan om binnen twee werkdagen telefonisch of per mail contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden. Belangrijk is wel dat u in de mail uw naam, telefoonnummer, het adres/perceel waar uw vraagt over gaat en welke vragen uw heeft vermeld. Indien u liever op het gemeentehuis in Vianen wilt afspreken, dan kunt u dat in dezelfde mail aangeven.

Heeft u geen mogelijkheid om te mailen, dan kunt u bellen met de receptie via telefoonnummer: 088-5997000, voor het maken van een (telefonische) afspraak.

Inhoudelijke vragen

Tijdens een telefonische of fysieke afspraak kunnen wij uw plannen niet inhoudelijk beoordelen. Hiervoor kunt u het eerder genoemde principeverzoek, of een aanvraag om omgevingsvergunning indienen.

Een aanvraag indienen kan via de website www.omgevingsloket.nl. Wilt u weten welke gegevens bij de aanvraag om omgevingsvergunning moeten worden ingediend? U kunt dit zelf via de Regeling omgevingsrecht controleren. In zijn algemeenheid moet u denken aan: een (aanvraag)formulier en professionele tekeningen met daarop de bestaande en nieuwe situatie, bestaande en nieuwe plattegronden, bestaande en nieuwe aanzichten, bestaande en nieuwe doorsneden, en constructiegegevens zoals berekeningen en tekeningen. Afhankelijk van wat de plannen zijn, komen daar nog aanvullende rapporten, berekeningen en tekeningen bij.

Heeft u geen of onvoldoende ervaring met het controleren van de mogelijkheden van uw (bouw)plannen of met het indienen van een principeverzoek of aanvraag om omgevingsvergunning, dan kunt u het beste een ervaren adviseur inschakelen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Of verkoopt u het huis? Dan hoeft de nieuwe eigenaar geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.
  • U mag nog niet beginnen, als we nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of vergunningaanvraag.

Bijzonderheden

Meer weten?

Goed voorbereid beginnen aan uw verbouwing met de verbouwwijzer van Milieucentraal.

Er zijn verschillende manieren voor toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan. Kijk bij het Kenniscentrum Infomil voor meer informatie.

Termijn

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

  • Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren.
  • Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal 8 of maximaal 26 weken (6 maanden) duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog 1 maal met 6 weken verlengen.

De termijn van 6 maanden is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het bestemmingsplan.

Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Aanpak

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u wel of geen vergunning nodig heeft.Doe de aanvraag schriftelijk of online. Ook dit gaat via Omgevingsloket online.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
  • uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf
  • een plattegrond van het gebouw

U kunt via de website van Ruimtelijkeplannen.nl ook zelf beoordelen of uw project past in het geldende bestemmingsplan.

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of twijfelt of uw project voldoet aan het bestemmingsplan. Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor gebruikt u het principeverzoek. Een principeverzoek kunt u ook via een architectenbureau of een bouwkundig tekenbureau laten indienen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit doet u bij de gemeente zelf. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.