Principeverzoek

Wilt u (ver)bouwen of slopen en weet u nog niet zeker of u een omgevingsvergunning (omgevingsoverleg) nodig heeft? Of zijn uw plannen nog in een vroeg stadium? Dan kunt u het beste eerst een principeverzoek indienen. Wij kijken dan of uw plan past binnen ons geldende beleid en regels. Wanneer blijkt dat uw plan niet mogelijk is op grond van het omgevingsplan, dan onderzoeken wij ook of er via een aparte procedure toch medewerking aan uw plan kan worden verleend.

U krijgt een schriftelijk antwoord op uw principeverzoek. Dit is echter geen formeel besluit, hiervoor moet u een concrete aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Voor het indienen van een principeverzoek kunt u gebruik maken van het Formulier beoordeling principeverzoek.

Formulier Principeverzoek 2024 (PDF, 439.9 kB)

Kosten

  • Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek (omgevingsoverleg) moet u kosten (leges) betalen. Volgens de legesverordening is dit een bedrag van € 150,00 (exclusief kosten advisering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, de kosten hiervan zijn € 100,00 per behandeling). Wanneer ook andere organisaties uw plan moeten beoordelen, moet u ook deze kosten betalen.
  • Als op basis van het principeverzoek een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling wordt genomen, worden de leges van het principeverzoek (€ 150,00) afgetrokken van de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning.
  • Verrekening vindt alleen plaats als:
    • de aanvraag omgevingsvergunning gaat om dezelfde activiteiten
    • de aanvraag in overeenstemming is met de uitkomsten van het principeverzoek
    • de aanvraag wordt ingediend binnen zes maanden na schriftelijke afronding van het principeverzoek

Meer informatie over kosten vindt u in de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (Deze link gaat naar een externe website).