Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan één ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen.

Omgevingsloket online bezoeken (Deze link gaat naar een externe website)

Vaak moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in één keer doen.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een vergunning nodig heeft of melding moet doen:

 • Bouwen, verbouwen en slopen
 • Brandveiligheid
 • Monument verbouwen of slopen
 • Alarminstallatie aanleggen
 • Kappen van bomen en struiken
 • Reclame plaatsen
 • Afvalwater

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud aan uw woning of een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de website van Omgevingsloket Online (Deze link gaat naar een externe website).

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door.

Een medewerker van de gemeente of de brandweer kan langskomen om te controleren.

Wat is er nodig voor de aanvraag

 • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).
 • Uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf
 • Een plattegrond van het gebouw
 • Heeft u nog andere tekeningen en berekeningen? Hou die dan ook bij hand.

Belangrijk om te weten

U mag nog niet beginnen, als we nog geen beslissing hebben genomen over uw vergunningaanvraag.

De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Bent u ondernemer? Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Wordt de woning verkocht? Dan hoeft hij of zij geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.

Extra informatie

Goed voorbereid beginnen aan uw verbouwing, informatie van Milieu Centraal (Deze link gaat naar een externe website).

Kijk voor het bestemmingsplan op de website van het Omgevingsloket bij regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Termijn

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

 • Doe de melding minimaal vier weken van tevoren.
 • Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal acht of maximaal 26 weken duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog eenmaal met zes weken verlengen.

De termijn van zes maanden is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het bestemmingsplan.

Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Aanpak

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. Dit controleert u via de website van het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

U heeft de vergunningscheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of twijfelt of uw project voldoet aan het bestemmingsplan. Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor gebruikt u het principeverzoek. Een principeverzoek kunt u ook via een architectenbureau of een bouwkundig tekenbureau laten indienen.

Doe de aanvraag schriftelijk of online. Ook dit gaat via het Omgevingsloket.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).