Bouwen en verbouwen

Heeft u plannen om te bouwen, te verbouwen of het gebruik van een gebouw te wijzigen? Dan is het goed om te weten dat niet in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig is. Wilt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe eerst de Vergunningcheck via Omgevingsloket Online (Deze link gaat naar een externe website).

Vergunningcheck voor alle activiteiten

Geef in de vergunningcheck aan wat u gaat (ver)bouwen. Geef ook aan wat u nog meer gaat doen. Bijvoorbeeld: iets slopen, een boom kappen, in de bodem graven of tijdelijk bouwmaterialen op straat neerzetten. De vergunningcheck geeft aan voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bij het aanvragen van uw vergunning kiest u deze activiteiten. U vraagt één omgevingsvergunning aan voor alle activiteiten die u gaat doen.

Omgevingsplan

Het is belangrijk dat u zeker weet of uw bouwplan in het omgevingsplan past. Past uw plan niet in het omgevingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het omgevingsplan. Wilt u controleren of uw plan in het omgevingsplan past? Dan kan dat dit via de website van het Omgevingsloket bij regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Ruimtelijke kwaliteit

Past uw verbouwing bij de rest van de straat of buurt? De regels hierover staan in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Deze link gaat naar een externe website). Bij uw vergunningaanvraag gebruikt de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed de Nota Ruimtelijke kwaliteit om de gemeente een advies te geven. De commissie is zelfstandig en heeft geen banden met andere organisaties.

Principeverzoek

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of twijfelt of uw project voldoet aan het omgevingsplan. Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor gebruikt u het principeverzoek. Een principeverzoek kunt u ook via een architectenbureau of een bouwkundig tekenbureau laten indienen.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over een principeverzoek (omgevingsoverleg).

Overleg met uw buren

Laat altijd aan uw buren weten dat u bouwplannen hebt. Zijn ze het niet met uw plan eens? Dan kan het slim zijn om uw plan te veranderen. Uw buren kunnen bezwaar maken nadat u de vergunning hebt gekregen.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de regels die u bij het controleren tegenkomt, dan kunt u ons een mail sturen via het mailadres omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl. Wij proberen dan om binnen twee werkdagen telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden. Vermeld in de mail duidelijk om welk adres/ perceel het gaat en welke vragen u heeft en eventueel het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een aanvraag indienen kan via de website Omgevingsloket Online (Deze link gaat naar een externe website). In de Regeling omgevingsrecht (Deze link gaat naar een externe website) vindt u terug welke bijlagen u bij uw aanvraag moet indienen. In zijn algemeenheid moet u denken aan professionele bouwkundige tekeningen met daarop (van elk onderdeel bestaand en nieuw) de situatie, plattegronden, aanzichten, doorsneden en details. Afhankelijk van wat de plannen zijn, kunnen daar nog aanvullende rapporten, berekeningen bijkomen en constructiegegevens zoals constructieberekeningen en -tekeningen.

Heeft u geen of onvoldoende ervaring met het controleren van de mogelijkheden van uw (bouw)plannen of met het indienen van een principeverzoek of aanvraag om omgevingsvergunning, dan kunt u het beste een ervaren adviseur inschakelen.

Termijn

Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal acht weken duren bij een reguliere procedure of maximaal 26 weken bij een uitgebreide procedure. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog één maal verlengen met zes weken.

De termijn van 26 weken is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het omgevingsplan.