Aanslag betalen

U kunt de belasting op twee manieren betalen.

 1. U maakt zelf het bedrag over:
  Betaal de aanslag voor de vervaldatum die op de aanslag staat. Vermeld ook altijd het betalingskenmerk/aanslagnummer van de aanslag bij uw betaling.
  Maak het geld over naar de rekening van de gemeente: NL29 BNGH 0285 1756 61 ten name van Gem VHL Belastingen (BIC code BNGHNL2G) en vermeld het betalingskenmerk/aanslagnummer.
 2. U betaalt in termijnen met een automatische incasso.

Wat is een automatische incasso?

Met automatische incasso kunt u de volgende belastingen betalen:

 • Onroerende-zaakbelastingen
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Bedrijven Investerings Zone
 • Reclamebelasting
 • Grafonderhoudsrechten

De overige belastingen/leges kunt u niet met automatische incasso betalen. Een machtiging voor automatische incasso kunt u afgeven tot aan de laatste vervaldag van de aanslag.

Wilt u met automatische incasso betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven door een machtiging af te geven.

U kunt een automatische incasso via de website aanvragen of uw rekeningnummer wijzigen. U heeft hiervoor DigiD nodig van de persoon die de aanslag ontvangt.

Het is ook mogelijk per mail een machtigingsformulier op te vragen. Ook kunt u een formulier opvragen om de automatische incasso stop te zetten. Dit kan via belastingen@vijfheerenlanden.nl.

U ontvangt uw aanslag later of vraagt later automatische incasso aan. Wat betekent dit voor uw betaling per automatische incasso?

Heeft u een automatische incasso ingesteld voor uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan vindt de betaling van de eerste termijn plaats in de maand na de datum (dagtekening) op uw aanslag. De automatische incasso loopt tot en met december.

Heeft u nog geen automatische incasso, dan kunt u dit aanvragen voor 21 maart. Geeft u de machtiging later af, dan betekent dit dat er dit jaar minder termijnen overblijven om uw aanslag te betalen.

Ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen later? Dan betekent dit dat er dat jaar minder termijnen overblijven om uw aanslag te betalen.

Het termijnbedrag is niet afgeschreven

Als er niet genoeg geld op uw rekening staat of als u zelf het bedrag teruggeboekt heeft, dan proberen wij dit bedrag nog één keer af te schrijven.

Lukt het dan weer niet om het bedrag af te schrijven, dan stopt de automatische incasso voor het betreffende belastingjaar. U moet dan zelf het bedrag dat nog open staat aan de gemeente overmaken. U ontvangt hierover ook een brief van ons. U kunt wel weer opnieuw een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Stopt u zelf de automatische incasso? En staat er nog een bedrag open? Dan moet u dit in één keer betalen.

Welke voordelen heeft een automatische incasso?

 • Veilig en gemakkelijk betalen. Het totaalbedrag wordt automatisch in maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven.
 • U spreidt de betaling automatisch over een langere periode (maximaal 10 termijnen).
 • U kunt geen betaling vergeten, want deze wordt automatisch afgeschreven.
 • Bij tijdige betaling voorkomt u invorderingskosten.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als u de aanslag niet op tijd betaalt, dan kun u te maken krijgen met invordering. U betaalt dan de kosten hiervoor. U ontvangt achtereenvolgens de volgende brieven:

 • Kosteloze herinnering
 • Aanmaning (dit kost € 9 als het openstaand bedrag lager is dan € 454 of € 19 als het openstaand bedrag € 454 of meer is)
 • Dwangbevel: (dit kost minimaal € 49, hoe hoger het aanslag bedrag, hoe hoger de kosten)

We kunnen ook andere dwanginvorderingsmaatregelen treffen om het openstaande bedrag alsnog te incasseren. Zo kan er een vordering op uw loon of uitkering bij uw werkgever of uitkeringsinstantie worden gedaan. Daarnaast kan onze belastingdeurwaarder ervoor kiezen om beslag te leggen op uw auto en andere bezittingen.

Laat het niet zo ver komen. Kunt u de aanslag niet betalen? Neem dan gelijk contact met ons op. We bekijken dan samen met u hoe we dat kunnen oplossen.

Wil u het bedrag zelf overmaken in termijnen?

U kunt ook een regeling treffen om in termijnen te betalen. Deze moet u maandelijks zelf naar ons overmaken.

LET OP!
Dit is niet hetzelfde als betalen via automatische incasso. Met een automatische incasso incasseren wij maandelijks het bedrag van uw rekening. Bij een betalingsregeling incasseren wij het bedrag niet.

U kunt een betalingsregeling regelen via de digitale belastingbalie.

Betalingsregeling aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)