Aanslag betalen

U kunt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in een keer betalen door het bedrag over te maken of aan de balie te betalen.

U kunt de belastingen ook betalen via automatische incasso. U betaalt de belastingen dan in maximaal tien termijnen. U regelt dit in het belastingloket. Als u de automatische incasso wilt aanpassen of stopzetten kunt u mailen of bellen naar Team Belastingen.

U heeft de DigiD of eHerkenning nodig van de persoon of het bedrijf dat de aanslag ontvangt.

Automatische incasso

Met automatische incasso kunt u de volgende belastingen betalen:

  • Onroerende-zaakbelastingen
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Bedrijven Investerings Zone
  • Reclamebelasting
  • Grafonderhoudsrechten

Een machtiging voor automatische incasso kunt u afgeven tot de laatste vervaldag die op de aanslag staat. De gemeente schrijft elke maand het termijnbedrag af. De incasso loopt tot en met december.

Termijnbedrag niet afgeschreven

Als er niet genoeg geld op uw rekening staat of als u zelf het bedrag teruggeboekt heeft, dan proberen wij dit bedrag nog één keer af te schrijven. Lukt het dan weer niet om het bedrag af te schrijven, dan stopt de automatische incasso voor dat belastingjaar. U moet dan zelf het bedrag dat nog open staat aan de gemeente overmaken. U ontvangt hierover een brief van ons. U kunt wel weer opnieuw een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Automatische incasso stoppen

Stopt u zelf de automatische incasso? En staat er nog een bedrag open? Dan moet u dit in één keer betalen.

Zelf overmaken

Betaal de aanslag voor de vervaldatum die op de aanslag staat.

Op de aanslag staat naar welk rekeningnummer u het bedrag kunt overmaken.

Betalen aan de balie

Betaalt u de aanslag liever aan de balie? Maak daarvoor een afspraak.

Betalingsregeling

U kunt ook een regeling treffen om in termijnen te betalen. Deze moet u maandelijks zelf naar ons overmaken. U regelt een betalingsregeling via de belastingbalie (Deze link gaat naar een externe website).

Als online regelen niet lukt

Lukt het regelen van de automatische incasso of een betalingsregeling via het belastingloket niet? Vraag dan het formulier op via belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Kunt u niet (op tijd) betalen?

Kunt u de aanslag niet (op tijd) betalen? Neem dan gelijk contact met ons op. We bekijken dan samen met u hoe we dat kunnen oplossen.

Meer informatie

Bent u het niet eens met de hoogte van uw aanslag? U kunt makkelijk gratis bezwaar maken tegen belastingen of WOZ-beschikking.