Achternaam kind

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De informatie op deze pagina gaat over kinderen met de Nederlandse nationaliteit.

Nodig

  • geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • beide ouders moeten in persoon aanwezig zijn

Welke achternaam krijgt uw kind?

Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of duomoeder, of moeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de achternaam eenmaal is vastgelegd kan deze meestal niet meer veranderd worden.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw

Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk.

  1. Heeft u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Wilt u adopteren? Zie dan situatie 3. Wilt u niet adopteren maar wilt u dat de duomoeder meteen in de geboorteakte wordt opgenomen? Dan gebruikt u de verklaring van anoniem zaaddonorschap bij de geboorteaangifte. Een adoptieprocedure is daarna niet meer mogelijk.
    Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.
  2. Heeft u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt.
  3. Soms heeft adoptie door de duomoeder de voorkeur. Wilt u dat de duomoeder via een adoptieprocedure ouder van het kind wordt? Gebruik bij de aangifte van geboorte dan niet de verklaring van anoniem zaaddonorschap (deze heeft u wel nodig bij de adoptieprocedure). In deze situatie wordt de duomoeder na afronding van de adoptieprocedure toegevoegd aan de geboorteakte van uw kind. Wanneer de duomoeder gaat adopteren krijgt uw kind bij geboorte automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte samen naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de rechtbank regelen. Informeert u goed bij uw advocaat.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de erkenner (de vader of de duomoeder)? Dan maakt u deze naamskeuze bij de erkenning. Bij adoptie wordt de naam bepaald tijdens de procedure bij de rechtbank. Informeer hiervoor bij uw advocaat.

Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.

Dubbele achternaam kind

Vanaf 1 januari 2024 kunt ook voor een dubbele achternaam kiezen als uw eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al uw volgende kinderen. Voorwaarde is wel dat uw kind de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte of erkenning heeft. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze 2 achternamen.

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

Er geldt het gehele jaar 2024 een ‘overgangsregeling’.

Kiezen voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.

Lees meer over de mogelijkheden en de kosten op de pagina mag ik mijn kind twee achternamen geven (Deze link gaat naar een externe website) op de website van de Rijksoverheid.

Afspraak maken

Om naamskeuze vast te leggen komt u samen, op afspraak, naar de balie van Burgerzaken. Dit kan vóór de geboorte of uiterlijk tijdens de geboorteaangifte. Neem hiervoor telefonisch contact op met een medewerker van Burgerzaken via 088 - 599 7000.

Oók kunt u de naamskeuze laten vastleggen in de akte van erkenning van een kind.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Erkenning van een kind.