Blijverslening

Wat is de blijverslening?

De blijverslening helpt u om uw woning levensloopbestendig en veiliger te maken voordat u klachten heeft. Deze voorziening wordt u naast de bestaande Wmo maatwerkvoorziening aangeboden. Het één komt dus niet voor het ander in de plaats. Het is een extra voorziening.

Blijverslening aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Nodig

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • Overzicht van uit te voeren werkzaamheden;
 • Offerte van de werkelijke kosten van de maatregelen;
 • Planning van de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Eventueel ingewonnen adviezen.
 • Kopie van door beide partijen (huurder en verhuurder) ondertekende verhuurdersverklaring. Waarin verhuurder toestemming geeft voor de uitvoering van de aanpassingen in de woning.

Uw woning levensloopbestendig maken kan soms al door kleinere of, afhankelijk van uw situatie, grote woningaanpassingen. Kleine aanpassingen zoals bijvoorbeeld drempels verwijderen waardoor u minder snel struikelt of valt. Ook grotere aanpassingen zoals een slaapkamer op de begane grond maken of uw badkamer aanpassen, zijn mogelijk. U bepaalt dit zelf.

Voor wie is de blijverslening?

Zowel huurders als woningeigenaren kunnen gebruik maken van de blijverslening als:

 • u of iemand uit uw gezin een zorgvraag heeft waardoor aanpassing van de woning nodig is.
 • u uw woning (preventief) levensloopbestendig wilt maken.
 • u tussen 55 jaar en 76 jaar oud bent.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een blijverslening?

De gemeente stimuleert maatregelen die bijdragen aan het vergroten van:

 • het levensloop- en/of zorgbestendiger maken van uw woning.
 • en/of de veiligheid bij het wonen bevorderen.

Hoeveel kan ik lenen?

Er zijn twee mogelijkheden. U kunt een consumptieve/particuliere lening afsluiten of een hypothecaire lening.

 • De consumptieve/particuliere lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000,-.
 • De hypothecaire lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.

U betaalt rente over de lening.

Hoe vraag ik een blijverslening aan?

De aanvraag verloopt in twee stappen. Allereerst kunt u op onze website via DigiD de aanvraag indienen. Binnen de beveiligde omgeving treft u het aanvraagformulier aan.

De gemeente bekijkt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan krijgt u van ons een toewijzingsbrief én een aanvraagformulier om de blijverslening bij SVn aan te vragen. Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd dan krijgt u hier ook bericht van.

Aanvraag bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Na een toewijzing kunt u uw aanvraag indienen bij SVn. Hierbij moet u uw gegevens invullen en de volgende bijlagen uploaden:

 • Kopie verstrekte toewijzingsbrief door de gemeente.
 • Kopie van de laatst vastgestelde WOZ-waarde.
 • Kopie van de restwaarde van de huidige hypotheek.

SVn bekijkt vervolgens of uw aanvraag financieel haalbaar is. Na de krediettoets krijgt u van SVn een offerte voor een blijverslening. Nadat u die offerte heeft ondertekend en teruggestuurd, ontvangt u bericht over het afhandelen van uw lening.

Door het invullen van het aanvraagformulier verklaart u dat:

 • u de voorwaarden van de blijverslening van SVn en de gemeente Vijfheerenlanden kent.
 • de werkzaamheden waarvoor u de blijverslening aanvraagt, nog niet zijn uitgevoerd.
 • alle verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Dit geldt ook voor de geleverde bijlagen.

Voorwaarden

Meer informatie over de voorwaarden van de gemeente kunt u vinden in de Verordening Blijverslening (Deze link gaat naar een externe website) artikel 6, 7 en 10.

De voorwaarden van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten kunt u vinden op de website van SVn (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

Behalve de kosten voor de blijverslening zijn er ook extra kosten zoals de afsluitkosten, notariskosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur.

Aanvraag

De blijverslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De aanvraag loopt via de gemeente.