Sjors Fröhlich

Pasfoto van Sjors Fröhlich
Functie
Burgemeester
E-mail
secretariaatburgemeester@vijfheerenlanden.nl

“Ik zou het geweldig vinden als de inwoners van Vijfheerenlanden trots zijn op hun gemeente. Daar gaan we hard aan werken.”

Portefeuille

 • Kabinet en Representatie
 • Communicatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Handhaving
 • Dienstverlening
 • Regionale Samenwerking

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Bestuursvoorzitter Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)
 • Algemeen Bestuurslid Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Bestuurlijk ambassadeur lokale omroepen NLPO en VNG
 • Alblasserwaard / Vijfheerenlanden (AV) en Algemeen Bestuurslid Regionaal
 • Lid Taskforce Digitale Veiligheid